Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël zal meerdere keren verwoest worden maar blijven bestaan

Jesaja 6:11-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-01-2015 | gewijzigd: 24-01-2015
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, ballingschap

Samenvatting

Jesaja profeteert dat Israël zeker twee keer verwoest wordt, maar er een stronk over zal blijven.

Bijbeltekst

10 Maak het hart van dit volk vet,
en stop hun oren toe, en sluit hun ogen;
anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen,
en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.
11 Toen zei ik: Hoelang, Heere? Hij zei:
Totdat de steden verwoest zijn,
zodat er geen inwoner meer is,
en de huizen, zodat er geen mens meer in is,
en het land verworden is tot een woestenij.
12 Want de HEERE zal de mensen ver weg doen gaan,
en de verlatenheid in het land zal groot zijn.
13 Al zal daarin nog een tiende deel over zijn,
het zal weer verwoest worden.
Maar zoals van de eik en de haageik
na het omhakken een stronk overblijft,
zal hun stronk een heilig zaad zijn.

Uitleg

Deze verzen komen uit het hoofdstuk waarin Jesaja geroepen wordt als profeet. Jesaja moet profeteren maar God vertelt hem dat zijn woorden niet begrepen zullen worden. In vers 11 vraagt Jesaja "Hoelang, Heere?". Daarop antwoordt God hoe lang het zal duren voordat de joden de woorden zullen begrijpen en zich zullen bekeren. Er zal nog veel gebeuren voordat het zover is:

  • De steden worden verwoest, de inwoners verdwijnen en het land wordt een woestenij. Dit gebeurde tijdens de Babylonische ballingschap.

  • Ook als er een tiende deel over blijft zal dat weer verwoest worden. Na de ballingschap kwam een klein aantal joden terug naar Israël. Vanaf 70 na Christus werden de joden weer verjaagd uit hun land en verspreid over de hele aarde (de diaspora).

In vers 13 lezen we de joden altijd zullen blijven bestaan: een stronk zal blijven. Die stronk is in de twintigste eeuw weer uitgelopen. De joden hebben weer een eigen land.
In vers 10 lezen we wat er gebeurt als Israël de woorden van de profeten uiteindelijk wel begrijpt: God zal hen genezen. Uit andere profetieën weten we dat dat gaat gebeuren als Jezus terugkomt en de joden hem (h)erkennen als Messias (Zach. 12:10).

Vervuld: gedeeltelijk

Vervuld:

  • de Babylonische ballingschap (vanaf 597 v. Chr.)

  • de diaspora (vanaf 70 na Chr.)

Nog niet vervuld:
  • het volledig begrijpen van de profetische woorden en bekering

  • de beloofde genezing

Gerelateerde profetieën

De joden zullen God verlaten en zwaar gestraft worden (Deut. 31:14-18)
Het Joodse volk wordt verspreid over de aarde (Ez. 36:17-21)
De joden zullen zeventig jaar in ballingschap gaan in Babel (Jer. 25:1-11)