Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensen moeten zich verantwoorden voor hun uitspraken

Mattheüs 12:36-37 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-01-2015 | gewijzigd: 17-01-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeërs
Trefwoorden: woorden, zonden, uitspraken, Jezus, farizeeërs

Samenvatting

Mensen moeten op de dag van het oordeel verantwoording afleggen voor was ze gezegd hebben.

Bijbeltekst

36 Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.
37 Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.

Uitleg

In een discussie met de farizeeërs komt Jezus met schokkende woorden. Op de dag van het oordeel moeten we verantwoording afleggen voor alles wat we gezegd hebben. Zelfs voor elk nutteloos of leeg woord dat we gesproken hebben. Op grond van die worden kunnen we veroordeeld worden.

We kunnen op grond van onze woorden - gelukkig - ook rechtvaardig verklaard worden. Maar het klinkt best griezelig, wat we zeggen allemaal wel eens dingen die we beter niet zouden kunnen zeggen. De oplossing komt van Jezus. Die heeft alle zonden (ook het verkeerds wat we zeggen) op zich genomen. Toen Paulus tot geloof was gekomen werd hem aangeraden zich te laten dopen en zijn "zonden te laten afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere" (Hand. 22:16). Als we dat advies opvolgen zullen onze zonden ons niet aangerekend worden, leert onder andere Rom. 4:7,8.

Vervuld: nee

De dag van het oordeel is nog niet gekomen. Er is nog geen oordeel uitgesproken over de woorden die we uitgesproken hebben.

Gerelateerde profetieën

De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)