Profetie in de Bijbel

Profetie

Een engel zal het evangelie verkondigen

Openbaring 14:6-7 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-02-2015 | gewijzigd: 16-02-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: Openbaring, engel, Johannes, evangeliseren

Samenvatting

In de eindtijd zal een engel van hoog aan de hemel aan de hele aarde het evangelie verkondigen.

Bijbeltekst

6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Uitleg

Vanaf Openbaring 4 beschrijft Johannes wat er op de aarde gebeurt, nadat de christenen zijn verdwenen (ze zijn opgenomen in het huis van de Vader). De mensen die achterblijven worden getroffen door een lange reeks rampen. Toch is er hoop. Een engel roept de aardbewoners op zich te bekeren. Interessant is dat deze engel hoog aan de hemel vliegt en het evangelie aan elke natie, stam en volk in elke taal verkondigt. Wat we ons daarbij moeten voorstellen, weten we niet. Wel wordt duidelijk dat iedereen de kans krijgt zich te bekeren.

Vervuld: nee

Deze engel is nog niet aan het evangeliseren.

Gerelateerde profetieën

Evangelisatie gaat door totdat Jezus terugkeert (Mat. 10:23)
Het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd (Mat. 24:14)