Profetie in de Bijbel

Profetie

Het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd

Mattheüs 24:14 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-10-2013 | gewijzigd: 11-07-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Mattheus, verspreiding van het evangelie, zending, wederkomst, einde, eindtijd, gruwel

Samenvatting

Jezus profeteert dat het evangelie in de hele wereld verkondigd zal worden, dat voordat het einde zal komen.

Bijbeltekst

14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Uitleg

In Mattheus 24 geeft Jezus zijn discipelen antwoord op vragen over de eindtijd. Hij vertelt eerst wat géén tekenen van de eindtijd zullen zijn: oorlogen en geruchten van oorlogen. Die vormen slechts het begin van de weeën. Ook spreekt Jezus over verdrukking van christenen, valse profeten, wetteloosheid en het verkillen van de liefde. Het einde komt pas als het evangelie verkondigd is in heel de wereld. Als dat is gebeurd, zal de gruwel de gruwel van de verwoesting te zien zijn op heilige plaats, waarna een hoop ellende volgt. Wie in Judea is, krijgt het advies dan zo snel mogelijk de bergen in te vluchten.

Vervuld: nee

Met de gruwel van de verwoesting wordt waarschijnlijk een afgodsbeeld bedoeld dat de antichrist plaatst in de tempel. Dat beeld en die tempel staan er nog niet. En dus kunnen we concluderen dat het evangelie nog niet overal verkondigd is. Maar hoe staat het met de verspreiding van het evangelie? Cor Weeda van Trans World Radio schreef in mei 2013 in het Kerkblad voor het Noorden dat er 24.000 volken op aarde zijn. In 16.000 van die volken zijn sterke kerken die bezig zijn met het doorgeven van het evangelie. Er zijn dus nog 8.000 volken over waar het evangelie nog niet gebracht is, of waar de verkondiging al wel begonnen is maar nog geen kerken zijn. Weeda schrijft dat een rondgang op internet bij verschillende zendingsorganisaties duidelijke maakt dat algemeen wordt aangenomen dat vijfentwintig procent van de wereldbevolking nog niet is bereikt met het evangelie. Hij verwacht dat het geen dertig jaar meer duurt, voordat alle volken met het evangelie bereikt zijn.

Overigens zal het verspreiden van het evangelie niet alleen mensenwerk zijn. In Openbaring 14:6 lezen we dat een engel die hoog aan de hemel vliegt het evangelie verkondigt aan de mensen op aarde, aan elke natie, stam, taal en volk.

Gerelateerde profetieën

Een engel zal het evangelie verkondigen (Op. 14:6-7)
Evangelisatie gaat door totdat Jezus terugkeert (Mat. 10:23)