Profetie in de Bijbel

Profetie

Evangelisatie gaat door totdat Jezus terugkeert

Mattheüs 10:23 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-10-2014 | gewijzigd: 10-10-2014
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Mensenzoon, evangelisatie, wederkomst

Samenvatting

Jezus vertelt dat Hij terugkomt nog voordat de discipelen in alle steden van Israël zijn geweest.

Bijbeltekst

23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.

Uitleg

Dit vers staat in een hoofdstuk waarin Jezus Zijn leerlingen voorbereidt op de tegenslagen die ze bij het verspreiden van het evangelie zullen tegenkomen. In dit vers profeteert Jezus enkele zaken:
- Hij (de Zoon des Mensen) zal ooit terugkomen. Dat is al een opmerkelijk uitspraak, want op dat moment begrijpen de leerlingen nog niet dat Hij zou sterven en naar de hemel zou gaan.
- De terugkeer komt voordat de discipelen klaar zijn met hun rondgang door de steden van Israël. Dit impliceert dat evangelisatie zal doorgaan tot dat Jezus terugkeert.

Vervuld: gedeeltelijk

Jezus is nog niet teruggekeerd. Sinds deze uitspraak van Jezus is de verspreiding van het evangelie doorgegaan. Uit het boek Openbaring weten we dat zelfs in de zeven zware jaren voordat Jezus terugkeert de evangelisatie doorgaat (onder andere door 144.000 joden en door de twee getuigen).

Gerelateerde profetieën

Een engel zal het evangelie verkondigen (Op. 14:6-7)
Het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd (Mat. 24:14)