Profetie in de Bijbel

Profetie

Christenen krijgen net zo'n lichaam als dat van Jezus

Filippenzen 3:20-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-06-2015 | gewijzigd: 14-06-2015
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Filippenzen
Trefwoorden: Paulus, Filippi, lichaam, Jezus, opstanding

Samenvatting

Jezus zal het lichaam van christenen veranderen. Het zal lijken op dat van Hem.

Bijbeltekst

20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Uitleg

In zijn betoog in zijn brief aan de christenen in Filippi beschrijft de apostel Paulus wat er met het lichaam van de christenen gaat gebeuren. Het huidige 'vernederd lichaam' wordt door Jezus veranderd in een lichaam dat gelijkvormig wordt aan het verheerlijkte lichaam van Jezus. Vers 20 geeft een indicatie van wanneer deze transformatie plaatsvindt: na de terugkeer van Jezus uit de hemel. Dit komt overeen met wat we in 1 Kor. 15:22 lezen: we worden weer levend gemaakt bij Zijn komst.

1 Kor. 15 beschrijft ook enkele eigenschappen van dit nieuwe lichaam:
- onvergankelijk, onsterfelijk
- opgewekt in heerlijkheid
- geestelijk
- vergeleken met de Laatste Adam (Jezus)
- hemelse mensen zullen het beeld van de Hemelse Mens dragen

Ook van de beschrijving van Jezus na Zijn op standing kunnen we enkele zaken over dit nieuwe lichaam leren:
- Jezus kon plotseling verschijnen (in de kring van de discipelen Joh. 20:19, Joh. 20:26)
- Jezus kon plotseling verdwijnen (Emmaüsgangers Luk. 24:31).
- Jezus' lichaam ziet er uit als een gewoon lichaam en is tastbaar. (elf apostelen mogen het aanraken in Luk. 24:39, Thomas ziet de wonden van Jezus en mag eraan zitten in Joh. 20:27).
- Jezus at (gebakken vis en honingraat in Luk. 24:42-43, middagmaaltijd met brood en vis in Joh. 21:13

Vervuld: nee

Deze profetie wordt vervuld bij te terugkeer van Jezus op aarde.

Gerelateerde profetieën

Jezus gaat regeren en zal uiteindelijk de dood verslaan (1 Kor. 15:20-26)