Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus gaat regeren en zal uiteindelijk de dood verslaan

1 Korintiërs 15:20-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-06-2015 | gewijzigd: 14-06-2015
Profeet: paulus | Geadresseerde: Korinthiërs
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, koningschap, dood

Samenvatting

Paulus beschrijft wat er vanaf de terugkeer van Jezus op aarde gebeurt.

Bijbeltekst

20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.
26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Uitleg

In dit hoofdstuk schrijft Paulus over de opstanding van de lichamen van christenen bij de terugkeer van Jezus op aarde. Aan de hand van de geciteerde verzen kunnen we bovendien een tijdlijn maken van de gebeurtenissen vanaf de wederkomst.

- Jezus keert terug op aarde.
- Christenen (de levenden en de doden) krijgen daarbij een nieuw lichaam.
- Jezus gaat regeren.
- Jezus verslaat al zijn vijanden.
- Jezus verslaat als laatste de dood.
- Jezus geeft het koningschap aan God en de Vader
- Het einde komt.

Uit Openbaring 20:4 weten we dat de regeerperiode van Jezus duizend jaar zal zijn en dat de christenen met Jezus zullen meeregeren.

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd.

Gerelateerde profetieën

Christenen die hebben volgehouden gaan duizend jaar regeren (Op. 20:4-6)
Christenen krijgen net zo'n lichaam als dat van Jezus (Fil. 3:20-21)