Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensenzoon komt met de wolken bij de Oude van dagen

Daniël 7:13 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-06-2015 | gewijzigd: 24-05-2017
Profeet: Daniël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: hemelvaart, Jezus, wolk

Samenvatting

Daniël ziet in een visioen hoe Jezus met de wolken in de hemel aankomt en Zich bij Zijn Vader voegt.

Bijbeltekst

13 Ik keek toe in de nachtvisioenen,
en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand
als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen.

Uitleg

In dit hoofdstuk heeft Daniël in visioenen een kijkje in de hemel. Daar ziet hij een troon en een Oude van dagen gaat erop zitten. Uit de positie die Hij inneemt en de eer die Hij krijgt, kunnen we concluderen dat dit God is. In vers 13 lezen we dat deze Oude van dagen gezelschap krijgt van 'Iemand als een Mensenzoon'. Hij komt in de hemel 'met de wolken'. In het volgende vers wordt beschreven dat Hij een eeuwig koningschap ontvangt en dat alle volken Hem moeten vereren. Uit deze omschrijving kunnen we concluderen dat het om de Messias gaat. Diverse andere profeten beschrijven namelijk dat de Messias ooit terugkomt op aarde en voor eeuwig zal regeren (bijvoorbeeld Zach 6:9-15, Zach. 9:10, Luc. 1:31-33, Ps. 102:16-23, Opb. 20:4). In het Nieuwe Testament wordt de uitdrukking 'Mensenzoon' of 'Zoon des mensen' 82 keer gebruikt (bron: Wikipedia), vrijwel uitsluitend in passages waarin Jezus deze titel op zichzelf toepast.

Daniël beschrijft dus hoe Jezus met de wolken in de hemel aankomt na Zijn hemelvaart. Interessant is dat in het gedeelte van Handelingen dat de hemelvaart beschrijft, ook sprake is van een wolk: "En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen", Hand. 1:9.

Vervuld: ja

In Handelingen 1 lezen we hoe Jezus naar de hemel is gegaan. Daar lezen we "een wolk onttrok Hem aan hun ogen".

Gerelateerde profetieën

Mensenzoon wordt koning (Dan. 7:13-14)