Profetie in de Bijbel

Profeet

Daniël

Leefde: 7e en 6e eeuw v.Chr.

Daniël was een van de ballingen die in het derde jaar van koning Jojakim (606 v.Chr) van Juda naar Babylonië werden gebracht. Hij kreeg al op jonge leeftijd een belangrijke positie aan het hof. Nadat de Perzen Babel hadden ingenomen was de carrière van Daniël niet voorbij. Hij was een belangrijke rijksbestuurder.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Daniël6 Daniël profeteert welke wereldrijken er komen (Dan. 2:29-45)
Mensenzoon komt met de wolken bij de Oude van dagen (Dan. 7:13)
Mensenzoon wordt koning (Dan. 7:13-14)
Er komt een eeuwig koninkrijk (Dan. 7:27)
De antichrist zal niet letten op het verlangen van vrouwen (Dan. 11:37)
Verloop laatste slag om Israël (Dan. 11:40-45)

Terug