Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensenzoon wordt koning

DaniŽl 7:13-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-12-2016 | gewijzigd: 25-12-2016
Profeet: DaniŽl | Geadresseerde: IsraŽl
Trefwoorden: DaniŽl, Mensenzoon, koninkrijk

Samenvatting

DaniŽl beschrijft een Mensenzoon die heerschappij en koningschap krijgt.

Bijbeltekst

13 Ik keek toe in de nachtvisioenen,
en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand
als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen.
14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiŽn en talen moesten Hem vereren.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Uitleg

Deze verzen zijn onderdeel van de visioenen die DaniŽl tijdens een droom kreeg terwijl hij op bed lag. Tot en met vers 12 gaan de visioenen over vier dieren. In de verzen 13 en 14 staat "Iemand als een Mensenzoon" centraal. Dit moet de Messias zijn. We lezen namelijk dat hij tot de Oude van dagen (God) kwam (en geen enkel mens kan dat). Deze Mensenzoon wordt koning. Alle volken, natiŽn en talen moeten hem vereren en zijn koningschap zal voor eeuwig duren. In de uitleg die DaniŽl even later van een engel krijgt lezen we dat het om een eeuwig koninkrijk gaat en dat "de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste". Kennelijk wordt het een joods koninkrijk want de joden zijn het volk van God.

Vervuld: nee

De Messias, Jezus, is nog niet koning over de aarde geworden. Er is nog geen situatie bereikt waarbij alle volgen, natiŽn en talen Hem vereren.

Gerelateerde profetieŽn

De Zoon van Maria zal op de troon van David zitten (Luc. 1:31-33)
Jezus komt vrede brengen op aarde (Zach. 9:10)
Mensen uit alle landen vieren Loofhuttenfeest (Zach. 14:16-19)
Mensenzoon komt met de wolken bij de Oude van dagen (Dan. 7:13)
Er komt een eeuwig koninkrijk (Dan. 7:27)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder