Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden zullen buiten Israël God blijven dienen

Zacharia 10:9 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-12-2015 | gewijzigd: 08-01-2016
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: diaspora, joden

Samenvatting

De Joden die verspreid worden onder de volken zullen jood blijven en ooit als joden weer terugkeren.

Bijbeltekst

9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien
en zij zullen in verre streken aan Mij denken,
zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.

Uitleg

Uit de voorgaande verzen blijkt dat met de 'hen' en 'zij' in dit vers de Joden worden bedoeld. Ze zullen over de volken uitgezaaid worden. In het buitenland zullen ze aan God blijven denken, kinderen krijgen en opvoeden en weer (als Joden) terugkeren naar Israël.

Vervuld: ja

De Joden die verspreid werden onder de volken behielden hun identiteit. Ze hielden generaties vast aan Joodse tradities en bleven God aanbidden. Velen keerden in de twintigste eeuw als Joden terug naar Israël. Het is een groot wonder dat de Joden niet massaal assimileerden.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen verstrooid worden onder de volken (Deut. 28:64-66)