Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen verstrooid worden onder de volken

Deuteronomium 28:64-66 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-12-2015 | gewijzigd: 28-12-2015
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: diaspora

Samenvatting

De joden worden verstrooid worden onder de volken, vervolgd en zijn hun leven niet zeker.

Bijbeltekst

64 De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen.
65 Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.
66 Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.

Uitleg

In dit hoofdstuk spreekt Mozes zegeningen en vloeken uit over de joden. Als ze gehoorzaam zijn aan God en Zijn geboden in acht nemen, zullen ze gezegend worden (vers 1-14). Als ze dat niet doen worden ze vervloekt (vers 15-66). De verzen 64-66 beschrijven een deel van deze vervloeking:
1. Ze zullen verspreid worden onder alle volken.
2. Ze zullen andere goden dienen.
3. Ze zullen onder de volken niet tot rust komen.
4. Ze zullen hun leven niet zeker zijn.

Vervuld: ja

De joden zijn niet gehoorzaam gebleven aan God en Zijn geboden en alle vier de aspecten van deze profetie zijn vervuld.
1. De joden zijn verspreid over alle volken. Dat gebeurde vooral nadat in het jaar 70 de Romeinen de tempel verwoest hadden.
2. Ze zijn andere goden gaan dienen. Veel joden bleven zich jood voelen maar namen de godsdienst van het land aan waar ze naartoe gevlucht waren.
3. Ze hadden onder die andere volken geen rustig bestaan. In veel landen zijn joden vervolgd.
4. Ze waren vaak in leven niet zeker. Bekendst is de holocaust in de jaren 40 door de nationaal socialisten. Minder bekend is dat in het jaar 1096 bloeiende joodse gemeenschappen lang de Rijn en Donau vernietigd werden en in 1147 joden in Frankrijk in groten getale afgeslacht werden. In de 17de eeuw werden Poolse en Litouwse Joden massaal afgeslacht.

Op Wikipedia zijn veel feiten te vinden over antisemitisme en Jodenvervolging.

Opmerkingen

Interessant is dat deze profetie niet vermeldt dat de joden als volk zullen verdwijnen. Dat zou je wel verwachten wanneer een volk over de hele aarde verspreid zou worden.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen God verlaten en zwaar gestraft worden (Deut. 31:14-18)
Joden als slaven naar Egypte gevoerd (Deut. 28:68)
De joden zullen verspreid worden over de hele aarde (Ez. 34:2-6)
Het Joodse volk wordt verspreid over de aarde (Ez. 36:17-21)
De joden worden verspreid onder de volken (Am. 9:1-10)
Jezus profeteert de verwoesting van Jeruzalem (Luc. 21:20-24)
Joden zullen het zwaar hebben maar hun tegenstanders worden gestraft (Ps. 129:1-8)