Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal geboren worden in Bethlehem

Micha 5:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-11-2012 | gewijzigd: 06-09-2016 | 1 reactie
Profeet: Micha | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Micha, Messias, Bethlehem

Samenvatting

Micha profeteert dat de messias geboren wordt in Bethlehem.

Bijbeltekst

1 En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.

Uitleg

Micha profeteert dat de Messias geboren wordt in Bethlehem-Efratha. Daarmee is hij zeer nauwkeurig. Er ligt namelijk ook een plaats Bethlehem in Zebulon. Ook zegt Micha dat Zijn oorsprong "van oudsher, van eeuwige dagen af" is. Daarmee geeft hij aan dat de Messias God is. Toen Herodus hoorde dat de wijzen uit de Oosten op bezoek wilden bij de Koning van de Joden, vertelt de schriftgeleerden aan Herodus dat die volgens Micha in Bethlehem geboren zou worden.

Vervuld: gedeeltelijk

Jezus is in Bethlehem geboren maar is nog geen Heerser over Israël geworden. Dat laatste komt nog.

Gerelateerde profetien

Zoon van Rachel krijgt twee namen (Gen. 35:16-18)

Reactie

120 It is emerging that existing clinical therapies that promote renal transplant survival, such as sirolimus an inhibitor of mammalian target of rapamycin, may exert their effects directly on LECs by inhibiting lymphangiogenesis buy cialis cheap

Optorroli | 19-03-2023 09:45

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder