Profetie in de Bijbel

Profetie

Zoon van Rachel krijgt twee namen

Genesis 35:16-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-05-2017 | gewijzigd: 17-05-2017
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Benjamin, Ben-oni, Jezus

Samenvatting

De tweede zoon die Rachel baart wordt door haar Ben-oni genoemd, maar zijn vader, noemt het Benjamin. Beide namen verwijzen naar Jezus.

Bijbeltekst

16 Zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren.
17 En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon!
18 En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin.

Uitleg

In deze verzen lezen we over de geboorte van de tweede zoon van Rachel, de lievelingsvrouw van Jakob. Die geboorte wordt Rachel fataal, ze overlijdt kort nadat haar kind geboren is. Ze noemt hem Ben-oni, wat betekent "zoon van (mijn) smart". Jakob blijkt het daar niet mee eens te zijn. Hij noemt het kind Benjamin, "zoon van de rechterhand" of "zoon van geluk". De namen hebben betrekking op de Messias die zowel zoon van smart is, als zoon van geluk en zoon van de rechterhand.

Vervuld: ja

Het kind, dat twee namen krijgt, lijkt te verwijzen naar Jezus. Hij heeft twee belangrijke eigenschappen: Hij kwam om te lijden en sterven, maar is ook de opgestane Zoon die aan de rechterhand van Zijn Vader zit. Opvallend is ook dat dit kind geboren wordt in Efrath, de streek waarin Bethlehem ligt, waar eeuwen later Jezus geboren zou worden.

Gerelateerde profetieën

Jezus zal geboren worden in Bethlehem (Mi. 5:1)