Profetie in de Bijbel

Profeet

Micha

Leefde: achtste eeuw v.Chr.

Micha kwam uit het plaatsje Moreset en werkte tussen 750 en 700 v.Chr., vermoedelijk in Jeruzalem. In die periode werd het koninkrijk Israël, met als hoofdstad Samaria, veroverd door Assyrië, en werden Juda en Jeruzalem bedreigd.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Micha5 Samaria wordt vernietigd (Mi. 1:6)
De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem (Mi. 4:1-5)
Jezus zal geboren worden in Bethlehem (Mi. 5:1)
De Messias zal hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft (Mi. 5:2)
Micha over Israël na de opname (Mi. 7:1-13)

Terug