Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus komt als een dief voor wie niet waakzaam is

Openbaring 3:3 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-09-2017 | gewijzigd: 06-09-2017 | 3 reacties
Profeet: Johannes | Geadresseerde: Sardis
Trefwoorden: Jezus, dief, wederkomst

Samenvatting

Jezus schrijft aan de gemeente van Sardis dat voor wie niet waakzaam is, Hij zal komen als een dief.

Bijbeltekst

3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Uitleg

Dit vers komt uit de brief van Jezus aan de gemeente in de stad Sardis. Hij adviseert de christenen waakzaam te zijn. Zijn ze dat niet, dan komt Jezus terug als een dief: onverwachts. De gemeenteleden zullen dan niet weten wanneer Hij bij hen terugkomt. Het advies geldt ook voor ons want de brief sluit af met de zin: "wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt".

Behalve waakzaam te zijn, adviseert Jezus:
- versterk wat in de gemeente nog niet dood is
- bekeer je

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen (als een dief).

Opmerkingen

Verschillende uitleggers zien de gemeente in Sardis als een beeld van de kerken die na de reformatie ontstonden. In veel van deze kerken is tegenwoordig weinig aandacht voor de eindtijd en de mogelijkheid dat Jezus snel terugkomt. Nogal eens wordt beweerd dat niemand weet wanneer de wederkomst is. Onder meer uit dit vers leren we dat we ons niet moeten laten verrassen.

Gerelateerde profetieŽn

Dag van de Heere komt als dief in de nacht (1 Tess. 5:1-11)
De onrechtvaardige rechter (Luc. 18:1-8)

Reacties

3 Complications rarely occur in infants and children; they also are rare in adults since most ASDs close on their own or are repaired in early childhood clomiphene 50mg A retrospective analysis of the ATAC trial identified several risk factors for the development of arthralgia previous hormone therapy, hormone receptor positivity, previous chemotherapy, obesity, and treatment with anastrozole

rapocloma | 26-01-2023 19:32

is propecia worth it My primary mission at NIH is to carry out basic and clinical research in FSGS

rapocloma | 31-01-2023 11:08

stromectol buy europe Loss of CAML in T cells impaired proliferation and increased death upon TCR stimulation

rapocloma | 04-02-2023 22:13

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder