Profetie in de Bijbel

Profetie

De onrechtvaardige rechter

Lucas 18:1-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-07-2020 | gewijzigd: 31-07-2020 | 3 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, wederkomst

Samenvatting

Het kan lang duren voordat de Zoon des Mensen terugkeert.

Bijbeltekst

1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.
2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag.
3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij.
4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,
5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.
6 En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?
8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Uitleg

Deze gelijkenis sluit aan op Lucas 17 waar Jezus vertelt over de tijd dat de gelovigen van de aarde worden gehaald en de andere achterblijven. Hij zegt dat het best lang kan duren voordat Hij (de Zoon des Mensen) terugkeert. Hij vraagt zijn volgelingen te blijven bidden en de moed niet te verliezen. Net als een weduwe die bij de onrechtvaardige rechter blijft klagen omdat haar onrecht aangedaan wordt, moeten we tot God blijven bidden en geloven. Het bijzondere van deze gelijkenis is dat we niet hoeven te gissen naar de betekenis, Jezus legt die meteen uit.

Vervuld: ja

Het duurt voor veel mensen best lang voordat Jezus terugkeert.

Gerelateerde profetieŽn

Dag van de Heere komt als dief in de nacht (1 Tess. 5:1-11)
Jezus komt als een dief voor wie niet waakzaam is (Op. 3:3)

Reacties

NHS shortage affects cancer, epilepsy and heart drugs leaked report, Wellston Journal, 29 November 2019 clomiphene citrate over the counter 4, 11, 19, 20, 21, 22, 23 We may have overestimated the strength of association of nocturia with high BP relative to its association with diabetes mellitus and sleep apnea, which were based on self report and thus their prevalence was likely underestimated

rapocloma | 26-01-2023 10:02

The system was operated in widefield mode to minimize light dose doxycycline with dairy

rapocloma | 31-01-2023 06:10

The severity of the liver injury linked to doxorubicin, epirubicin and idarubicin therapy is usually mild and self limited lasix iv dose

rapocloma | 04-02-2023 10:28

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder