Profetie in de Bijbel

Profetie

Dag van de Heere komt als dief in de nacht

1 Tessalonicenzen 5:1-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-09-2017 | gewijzigd: 05-09-2017
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Tessalonicenzen
Trefwoorden: Dag van de Heere, opname, dief, nacht, weeën

Samenvatting

Paulus schrijft dat de Dag van de Heere komt als een die in de nacht voor wie in duisternis is.

Bijbeltekst

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7 Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Uitleg

Wanneer breekt de dag van de Heere aan? De dag waarop God Zijn tegenstanders straft en Israël het zeer moeilijk zal hebben? Veel christenen zeggen dat die dag komt als een dief in de nacht en wijzen op 1 Tess. 5:2. Als ze verder zouden lezen zouden ze tot een andere conclusie komen.
De dag van de Heere komt als een dief in de nacht voor:
- mensen die zeggen "er is vrede en veiligheid"
- mensen die in duisternis zijn
- mensen die slapen
De dag van de Heere komt juist niet als een dief in de nacht voor:
- wie niet in duisternis zijn
- kinderen van het licht
- wie waakzaam en nuchter zijn

Maar zullen christenen die deze dag verwachten ook de ellende van deze periode meemaken?
Nee, blijkt uit vers 9-10: "God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven". Deze verzen sluiten aan op wat we in 1 Tess. 4 lazen, dat de Heere zal neerdalen uit de hemel en de doden en levenden in christus met Zich meeneemt.

Vervuld: nee

De dag van de Heere is nog niet gekomen.

Opmerkingen

Paulus legt uit wat christenen moeten doen zodat ze niet overvallen worden door dag van de Heere:
- waakzaam en nuchter zijn
- bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm
- elkaar bemoedigen en opbouwen

Gerelateerde profetien

Jezus verlost christenen van de komende toorn (1 Tess. 1:9-10)
Jezus komt als een dief voor wie niet waakzaam is (Op. 3:3)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder