Profetie in de Bijbel

Profetie

Aarde en hemel zullen vergaan

Psalm 102:26-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-07-2018 | gewijzigd: 02-08-2018 | 5 reacties
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: aarde, hemel, eindtijd

Samenvatting

De aarde en hemel zullen vergaan maar God blijft altijd dezelfde.

Bijbeltekst

26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest,
de hemel is het werk van Uw handen.
27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden;
zij alle zullen verslijten als een kleed.
U zult ze verwisselen als een gewaad
en zij zullen verdwijnen.
28 Maar U blijft Dezelfde,
aan Uw jaren zal geen einde komen.

Uitleg

Psalm 102 is voor een groot deel profetisch. In de verzen 26 tot en met 28 gaat het over de toekomst van de hemel en aarde en over de maker van hemel en aarde (God).

Hemel en aarde zullen:
- verslijten als een kleed
- verdwijnen
- vervangen worden door een nieuwe hemel en aarde

Aan God zal geen einde komen. Hij zal altijd Dezelfde blijven. Het is een belangrijke uitspraak. De eigenschappen van God veranderen niet.

Vervuld: nee

Hemel en aarde zijn nog niet vervangen. Wel merken we dat de schepping slijt: diersoorten sterven uit, ons DNA bevat met elke nieuwe generatie meer fouten en wanneer er niets gebeurt doven alle sterren uit en eindigt het heelal in een situatie waarbij overal de temperatuur daalt tot 0 Kelvin en geen beweging meer mogelijk is (zie Wikipedia). Dit deel van de profetie zien we in vervulling gaan. In Heb. 1:11 lezen we hoe hemel en aarde zullen verdwijnen: ze zullen als een mantel opgerold worden. Volgens Chuck Missler leren we hieruit dat er buiten de dimensies die we kennen er nog minstens een extra moet zijn. Alleen dan kun je het heelal ergens in oprollen.

Gerelateerde profetien

Hemelen en aarde zullen door vuur vergaan (2 Petr. 3:7-9)

Reacties

Unlike the stable crackles in our pneumonia, CHF, and IPF patients, atelectatic crackles disappeared after a few deep breaths viagra and alzheimers

rapocloma | 28-01-2023 22:04

priligy results 12 The Dox piPSCs were maintained in the pluripotent state with an addition of doxycycline, but started to differentiate soon after withdrawal of doxycycline Figure 6a

rapocloma | 02-02-2023 08:00

Drug induced acute interstitial nephritis with granulomas lasix prescription Activating Influences

rapocloma | 07-02-2023 06:41

cialis 20 mg Despite these negative findings in mice, the incidence of several tumors increased in mice, including Leydig cell tumors, renal tubular adenomas, and adrenal pheochromocytomas Label

Jurpive | 01-03-2023 17:47

Although the number of retrieved follicles were nonsignificantly higher in the antagonist protocol 17 long term side effects from accutane Any factors that affect a patient s ability to protect their respiratory tract will predispose the patient to pneumonia

Jurpive | 17-03-2023 21:10

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder