Profetie in de Bijbel

Profetie

Hemelen en aarde zullen door vuur vergaan

2 Petrus 3:7-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-03-2018 | gewijzigd: 04-04-2018
Profeet: Petrus | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: hemel, aarde, vuur

Samenvatting

Hemelen en aarde zullen door vuur vergaan.

Bijbeltekst

7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Uitleg

Nadat Petrus heeft geprofeteerd dat er mensen zullen komen die spotten met de wederkomst, vertelt hij hier wat er staat te gebeuren op 'de dag van het oordeel'.

De hemelen en aarde zullen door vuur getroffen worden. 'hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden'. Petrus vergelijkt het in vers 6 met de zondvloed. Petrus legt niet uit welke hemelen hij bedoeld. Waarschijnlijk niet de woonplaats van God, mogelijk wel de hemel waarin de sterren en planeten zich bevinden en de hemel waarin de vogels vliegen.

Petrus legt ook uit waarom dit nog niet gebeurd is: hemelen en aarde zijn door het Woord (=Jezus) als een schat bewaard voor dit oordeel. De Heere heeft geduld en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt.

We lezen ook wie door dit oordeel getroffen worden: de goddeloze mensen. Dit houdt in dat de godvrezende mensen dit oordeel niet zullen ondergaan.

Over het moment waarop dit te gebeuren staat, is Petrus niet duidelijk. Deze dag zal komen 'als een dief in de nacht' lezen we. En we lezen dat 'één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag'.

Vervuld: nee

Hemelen en aarde zijn nog niet door vuur vergaan.

Gerelateerde profetieën

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)
God bestraft Zijn tegenstanders (Nah. 1:2-8)
Moab en Ammonnieten worden gestraft (Zef. 2:8-10)
Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)