Profetie in de Bijbel

Profetie

Hemelen en aarde zullen door vuur vergaan

2 Petrus 3:7-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-03-2018 | gewijzigd: 04-04-2018 | 3 reacties
Profeet: Petrus | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: hemel, aarde, vuur

Samenvatting

Hemelen en aarde zullen door vuur vergaan.

Bijbeltekst

7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Uitleg

Nadat Petrus heeft geprofeteerd dat er mensen zullen komen die spotten met de wederkomst, vertelt hij hier wat er staat te gebeuren op 'de dag van het oordeel'.

De hemelen en aarde zullen door vuur getroffen worden. 'hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden'. Petrus vergelijkt het in vers 6 met de zondvloed. Petrus legt niet uit welke hemelen hij bedoeld. Waarschijnlijk niet de woonplaats van God, mogelijk wel de hemel waarin de sterren en planeten zich bevinden en de hemel waarin de vogels vliegen.

Petrus legt ook uit waarom dit nog niet gebeurd is: hemelen en aarde zijn door het Woord (=Jezus) als een schat bewaard voor dit oordeel. De Heere heeft geduld en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt.

We lezen ook wie door dit oordeel getroffen worden: de goddeloze mensen. Dit houdt in dat de godvrezende mensen dit oordeel niet zullen ondergaan.

Over het moment waarop dit te gebeuren staat, is Petrus niet duidelijk. Deze dag zal komen 'als een dief in de nacht' lezen we. En we lezen dat 'één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag'.

Vervuld: nee

Hemelen en aarde zijn nog niet door vuur vergaan.

Gerelateerde profetien

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)
God bestraft Zijn tegenstanders (Nah. 1:2-8)
Moab en Ammonnieten worden gestraft (Zef. 2:8-10)
Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)

Reacties

Packages involving membranes and proteins may have useful properties that a free protein signal would not, such as stability or a controlled path of import cialis 10mg From memory, I had a 20mm, a 17mm, a 16mm and a few 13mm before I took the trigger

Bottnoins | 25-01-2023 05:03

Yeh AC, Li H, Zhu Y, Zhang J, Khramtsova G, Drukker K, Edwards A, McGregor S, Yoshimatsu T, Zheng Y, Niu Q, Abe H, Mueller J, Conzen S, Ji Y, Giger ML, Olopade OI what does viagra

Bottnoins | 03-02-2023 15:32

To prevent unauthorized access to your FanDuel casino account via the mobile app on your device, you can lock and secure it with a pin that you choose. The bottom line is that this app is the complete FanDuel package on a mobile device. The FanDuel Casino app is available for both Android and Apple devices and is easy to install. If you’re an Apple device user, you can get the FanDuel Casino iOS app and if you’re an Android user, install the FanDuel Casino Android app to get started. PLAY NOW Video Slots are in their thousands, all available in fun free play or real money mode, lighting up the dark of space, and if you get lost just use our casino guides for Canadian players to guide you. The fun and endless entertainment is out there waiting for you in the cosmic beyond. Take off straight into the fun today and play online casino with the best game selection, earth-shaking promotions, and more. You’ll never have to look any further than Genesis Casino.
https://forum.spiato.com/profile/galeleidig23499
Free Bet Blackjack lets you double down and split… for free! If you choose the free bet options, the dealer will place a special lammer next to your original wager. If you end up winning the hand, you get paid as if you had made a traditional split or double, even though you didn’t put any additional money at risk. You may split any pairs for free except 10-value cards. You may double down for free on any hard two-card totals of 9, 10, or 11. Regular doubles and splits are still allowed as well. If the dealer busts with a point total of 22, any bets you have left in action are pushes. In Classic Free Bet Blackjack, players get a ‘Free Double Down’ bet on two-card with hard totals of 9,10, or 11. Added to that are ‘Free Split’ bets on all pairs except 10, J, Q and K. What’s more, the free bets are automatically offered to the player whenever their hand qualifies, so there’s no effort required by the player.

jed | 22-02-2023 23:54

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder