Profetie in de Bijbel

Profetie

Gelovigen moeten terugkomst van Jezus verwachten

Lucas 12:35-40 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-05-2019 | gewijzigd: 28-05-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, waakzaamheid

Samenvatting

Jezus zegt dat geloven waakzaam moeten zijn en de terugkomst van Jezus moeten verwachten, ook als dat lang duurt.

Bijbeltekst

35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend.
36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.
37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.
38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.
39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.
40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Uitleg

Jezus zegt tegen zijn volgelingen dat ze moeten zijn. Hij vergelijkt ze met slaven die wachten op de terugkeer van hun heer. Die heeft niet gezegd wanneer hij terugkeert, maar verwacht wel dat zijn slaven meteen de deur openen als hij aanklopt. Hij adviseert zijn volgelingen daarom: "Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend." De volgelingen die waken als Jezus terugkomt, worden bij Hem aan tafel genodigd en Hij zal bij hen komen om hen te dienen.

Uit vers 38 en 39 blijkt dat de terugkomst wel eens lang zou kunnen duren. Daarin is sprake van de tweede en de derde nachtwake. Volgens de meeste uitleggers gaat Jezus uit van de Joodse nachtwakes. Dat waren er drie: 18-22, 22-2 en 2-6 uur.

In vers 39 legt Jezus uit waarom Hij het moment van zijn terugkeer niet aankondigt. Als Hij dat zou doen, zou de "hees des huizes" de terugkeer voorkomen. Wie is deze "heer des huizes"? Waarschijnlijk de duivel. Die heeft nog macht op aarde (zie de verzoeking van Jezus in de woestijn in vanaf Mat.1:4).

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen.

Gerelateerde profetieën

Barmhartige Samaritaan geeft twee penningen (Luc. 10:25-37)