Profetie in de Bijbel

Profetie

God sluit een verbond met Abram en zijn nageslacht

Genesis 17:1-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-12-2012
Profeet: God | Geadresseerde: Abram
Trefwoorden: Abram, Abraham, verbond, landbelofte, besnijdenis

Samenvatting

God verschijnt aan Abram en sluit met hem - en zijn nageslacht - een verbond. Onderdeel van het verbond is de besnijdenis.

Bijbeltekst

1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.
2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken.
3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem:
4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken.
5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken.
6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen.
7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.
8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.
9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door.
10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden.
11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.
12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort.
13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn.
14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken.

Uitleg

God belooft:
- Abram krijgt een groot nageslacht. Hij zal vader worden van veel volken.
- Abram en zijn nageslacht zullen heel het land Kanaän als eeuwig bezit krijgen.

Voorwaarden voor het verbond:
- Jongetjes van 8 dagen oud moeten besneden worden. Wie niet besneden is, heeft het verbond verbroken. Hij deelt dus niet in de beloften van God. De tegenstanders van Gods volk hebben er dus veel belang bij om besnijdenis te verbieden.

Vervuld: ja

Abram is vader geworden van een groot aantal volken. Israël is weer het land van de joden.

Gerelateerde profetieën

Abram wordt een groot en gezegend nageslacht beloofd (Gen. 12:1-3)