Profetie in de Bijbel

Profetie

Verloop laatste slag om Israël

Daniël 11:40-45 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-02-2013 | gewijzigd: 14-02-2014
Profeet: Daniël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Daniël, oorlog, Armageddon, Edom, Moab, Ammon, Egypte, Libië, Cush, Israël, wagens,

Samenvatting

Daniël beschrijft hoe de laatste slag om Israël eruitziet nadat de troepen zich verzameld hebben in Armageddon.

Bijbeltekst

40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.
41 Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon.
42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan.
43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden.
44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.
45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

Uitleg

Daniël profeteert gedetailleerd hoe de laatste slag om Israël eruit zal zien. De slag zal plaatsvinden in de eindtijd, "in de tijd van het einde", schrijft Daniël.

- De koning van het zuiden valt aan.
- De koning van het noorden stormt op hem af met wagens, ruiters en veel schepen.
- De koning van het noorden valt Israël binnen ("het sieraadland") en andere landen maar Edom, Moab en het belangrijkste deel van Ammon zullen ontkomen. Het gebied noemen we tegenwoordig Jordanië.
- De koning van het noorden valt ook Egypte binnen en eigent zich kostbaarheden toe.
- Achter hem aan komen de Libiërs en Nubiërs.
- De koning van het noorden schrikt van geruchten uit het oosten en uit het noorden. Hij wordt woedend en vernietigd velen.
- De koning van het noorden plaatst zijn hoofdkwartier tussen zeeën bij de berg Sion.
- De koning van het noorden overlijdt daar.

Vervuld: nee

Deze slag heeft nog niet plaatsgevonden. De koning van het noorden heeft zijn hoofdkwartier nog niet bij de berg Sion geplaatst. Tijdens een verkiezingscampagne in Egypte zei een prominente geestelijke dat Jeruzalem de hoofdstad moet worden van de verenigde Arabische staten.In 2006 zei sjeik Raed Salah van de Islamitische Beweging in Israël in een toespraak voor meer dan 50.000 moslims dat Jeruzalem binnenkort de hoofdstad zal zijn van een moslim-arabische kalifaat.

Opmerkingen

Hoe het verder gaat, staat in Daniël 12. Daarin lezen we dat Michaël verschijnt en het volk Israël gered wordt.

Gerelateerde profetieën

De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)