Profetie in de Bijbel

Profetie

Verloop laatste slag om Israël

Daniël 11:40-45 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-02-2013 | gewijzigd: 14-02-2014 | 9 reacties
Profeet: Daniël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Daniël, oorlog, Armageddon, Edom, Moab, Ammon, Egypte, Libië, Cush, Israël, wagens,

Samenvatting

Daniël beschrijft hoe de laatste slag om Israël eruitziet nadat de troepen zich verzameld hebben in Armageddon.

Bijbeltekst

40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.
41 Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon.
42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan.
43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden.
44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.
45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

Uitleg

Daniël profeteert gedetailleerd hoe de laatste slag om Israël eruit zal zien. De slag zal plaatsvinden in de eindtijd, "in de tijd van het einde", schrijft Daniël.

- De koning van het zuiden valt aan.
- De koning van het noorden stormt op hem af met wagens, ruiters en veel schepen.
- De koning van het noorden valt Israël binnen ("het sieraadland") en andere landen maar Edom, Moab en het belangrijkste deel van Ammon zullen ontkomen. Het gebied noemen we tegenwoordig Jordanië.
- De koning van het noorden valt ook Egypte binnen en eigent zich kostbaarheden toe.
- Achter hem aan komen de Libiërs en Nubiërs.
- De koning van het noorden schrikt van geruchten uit het oosten en uit het noorden. Hij wordt woedend en vernietigd velen.
- De koning van het noorden plaatst zijn hoofdkwartier tussen zeeën bij de berg Sion.
- De koning van het noorden overlijdt daar.

Vervuld: nee

Deze slag heeft nog niet plaatsgevonden. De koning van het noorden heeft zijn hoofdkwartier nog niet bij de berg Sion geplaatst. Tijdens een verkiezingscampagne in Egypte zei een prominente geestelijke dat Jeruzalem de hoofdstad moet worden van de verenigde Arabische staten.In 2006 zei sjeik Raed Salah van de Islamitische Beweging in Israël in een toespraak voor meer dan 50.000 moslims dat Jeruzalem binnenkort de hoofdstad zal zijn van een moslim-arabische kalifaat.

Opmerkingen

Hoe het verder gaat, staat in Daniël 12. Daarin lezen we dat Michaël verschijnt en het volk Israël gered wordt.

Gerelateerde profetien

De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)

Reacties

Tan CW, Hirokawa Y, Gardiner BS, Smith DW, Burgess AW cialis otc

aballey | 13-11-2022 13:20

Some drugs are strong or moderate inhibitors of CYP2D6, while others have a minimal effect on the enzyme priligy walmart Two months ago, I have beenfeelings very sick

rapocloma | 26-01-2023 11:41

Bosch served prison time after he pleaded guilty to conspiracy to distribute performance enhancing drugs in the federal Biogenesis case and he was also MLB s chief witness during Rodriguez s arbitration hearing in late 2013, when A Rod unsuccessfully tried to fight his ban accutane back acne Myocardial damage due to myocardial infarcts, cardiomyopathy and myocarditis can cause or aggravate heart failure

rapocloma | 31-01-2023 07:01

A unique aspect to oncology is the frequent use of BSA for dosing most chemotherapeutic agents valtrex x zovirax Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development

rapocloma | 04-02-2023 12:34

Ile kosztowa?o kupienie spotkania? To zale?a?o od rangi meczu i klasy rozgrywkowej. W s?ynnym filmie Janusza Zaorskiego "Pi?karski poker" jedna ze scen dotyczy?a kupna meczu przez dru?yn? walcz?c? o wej?cie do B-klasy. Wówczas, czyli w 1988 roku, awans kosztowa?... skrzynk? wódki. A dzi?? Jak wynika z naszych informacji mecz w pilskiej B-klasie mo?na ju? by?o za?atwi? u s?dziego za... 20 z?otych. Zalety Zalety Publikujemy najciekawsze artyku?y, wydarzenia i konkursy. Jeste?my tam gdzie nasi czytelnicy! monah m.anim. mnich - Z grubsza polecam rzuca? na trójki, fulle, karety lub pokery. czyli taka reklama;] ? - Ma?y strit (1, 2, 3, 4, 5). Bez r?k, bez nóg I wspina si? na wzgórze. Zalety Pi?kno le?y w jej twarzy w podlavitsa (to samo). W stromych górach le?y mnich; wyjd?, nakarmi? wiernych i niewiernych (kamienie m?y?skie). Sowa przylecia?a z czerwonej wioski, sowa siedzia?a na czterech filarach (strza?). Cietrzew polecia? wieczorem, nie teraz, wpad? w ?ab?dzia - a teraz nie znajd? (pocisk). Kruk leci, ma zawi?zany nos: tam, gdzie wbija, ruda tonie (pistolet). Orze? leci, ogie? w pysku, ludzka ?mier? (pistolet) na ko?cu ogona. Cienki ptak leci, pióra s? czerwono-?ó?te, pod koniec jego ludzkiej ?mierci (pistolet, strza?). Czapki lataj? i mówi?: nasza matka ma serce z kamienia, ?elazn? pier? (od tego samego).
https://archerhhzq367024.activablog.com/16880435/kasyno-polecenie-gracza
? Zimpler – Jedna z najcz??ciej wybieranych metod p?atno?ci w kasynach internetowych na rynku skandynawskim, ale bez w?tpienia ta opcja zyskuje tak?e zastosowanie na naszym rynku hazardowym. Dzi?ki tej aplikacji mo?esz po??czy? swoje konto bankowe i kasynowe bez udost?pniania poufnych danych.  Strony kasynowe, które akceptuj? Paysafecard s? niezwykle popularne ze wzgl?du na to, jak ?atwo jest wej?? do sieci, wp?aci? ?rodki i rozpocz?? gr?. Wygoda jest naprawd? wa?na dla graczy na ca?ym ?wie.. Kolejn? zasad? bezpiecze?stwa jest to, ?e gracz nie musi zapami?tywa? ?adnych hase? czy imienia u?ytkownika, aby wp?aci? pieni?dze za pomoc? sms-ów z komórki. Je?li jeste? graczem, który woli wydawa? nie du?e sumy pieni??ne na rozrywk? hazardowa online, w takim razie p?atno?? za pomoc? sms na pewno ci si? spodoba, poniewa? ten sposób ma ograniczenia i limity na codziennej lub comiesi?cznej zasadzie.

Luh | 17-02-2023 20:53

TBCRC 032 IB II Multicenter Study Molecular Insights to AR Antagonist and PI3K Inhibitor Efficacy in Patients with AR Metastatic Triple Negative Breast Cancer buy cialis

Optorroli | 16-03-2023 08:09

sildenafil 20 mg female viagra sildenafil over the counter viagra

jeliabew | 17-03-2023 18:03

cheapest viagra canadian pharmacy viagra generic viagra online for sale

Impobe | 18-03-2023 14:35

cialis no prescription cialis 20 mg price walmart can you buy cialis over the counter

eurova | 21-03-2023 03:55

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder