Profetie in de Bijbel

Profetie

Landbelofte aan Jakob

Genesis 28:10-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-02-2013
Profeet: God | Geadresseerde: Jakob
Trefwoorden: landbelofte, Jakob, Bethel, ladder

Samenvatting

In een droom vertelt God aan Jakob dat het land waar hij ligt te slapen van hem en zijn nageslacht is.

Bijbeltekst

10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran.
11 Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen.
12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.
13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.
14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Uitleg

Op een reis van Beseba naar Haran overnacht Jakob in de plaats Luz. In een droom ziet hij een ladder staan die reikt tot de hemel. Engelen klimmen de ladder op en af. Bovenaan staat God. Hij vertelt dat het land waarop Jakob ligt te slapen aan hem en aan zijn nageslacht gegeven zal worden. Ook krijgt Jakob (net als Abraham en Izak) de belofte van een groot nageslacht. Als hij weer wakker is, noemt Jakob de plaats Bethel.

Vervuld: ja

Volgens Wikipedia komt Bethel overeen met het huidige Palestijnse dorp Beitin op de Westelijke Jordaanoever, 10 km ten noorden van Jeruzalem. Het behoort tot Israel. Ook het gebied eromheen, is, zoals beloofd door God aan het nageslacht van Jakob gegeven. Ook de profetie van een groot nageslacht is waarheid geworden.

Gerelateerde profetieën

Landbelofte aan Abram (Gen. 12:1-7)
Landbelofte aan Izak (Gen. 26:1-6)