Profetie in de Bijbel

Profetie

Landbelofte aan Abram

Genesis 12:1-7 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-09-2012
Profeet: God | Geadresseerde: Abram
Trefwoorden: Abraham, landbelofte, zegeningen

Samenvatting

Abraham vertrekt uit Ur en krijgt een belofte.

Bijbeltekst

1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.
5 Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän.
6 En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land.
7 Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.

Uitleg

Abraham krijgt van God de opdracht uit zijn land te vertrekken, naar een land dat God hem zal wijzen. Hem worden de volgende zaken beloofd:
- Hij zal toch een groot volk gemaakt worden.
- Hij zal gezegend worden.
- Hij zal aanzien krijgen.
- Wie hem zegent, zal door God gezegend worden.
- Wie hem vervloekt, zal door God vervloekt worden.
- Via hem zullen alle geslachten op aarde gezegend worden.

Vervuld: ja

Alle punten uit deze profetie zijn uitgekomen:
- Abram is de stamvader van vele volken geworden.
- Abram is gezegend met een enorm nageslacht maar ook met veel rijkdom (dat blijkt al in Genesis 13:2).
- Abram kreeg veel aanzien.
- Wie hem zegende, werd door God gezegend.
Dit is interessant: is het zo dat iemand of een land gezegend wordt, zolang hij Israel of de joden zegent? Het is het proberen waard. Jezus ondersteunt deze belofte. Wie iets voor de minsten van deze heeft gedaan, heeft het voor mij gedaan. Jezus wees waarschijnlijk op de omstanders. Dat waren allemaal joden.
- Wie hem vervloekte, werd door God vervloekt.
Bijbeluitleggers hebben de deling van Duitsland (na de oorlog) uitgelegd als een vloek voor de holocaust. Gek genoeg werd Duitsland weer één land toen de laatste grote nazileiders waren overleden (Ruldolf Hess overleed in 1987).
- via hem is de Messias geboren die de hele wereld gezegend heeft.

Gerelateerde profetieën

God laat Mozes het beloofde land zien (Deut. 34:1-4)
Opnieuw landbelofte aan Jakob en zegening (Gen. 35:9-13)
God belooft Abram het land Kanaän (Gen. 15:7-21)
Landbelofte aan Izak (Gen. 26:1-6)
Landbelofte aan Jakob (Gen. 28:10-14)