Profetie in de Bijbel

Profetie

Doden zullen verlost worden uit het graf

Hosea 13:14 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-09-2013
Profeet: Hosea | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: graf, doden, Hosea, Jezus, verlossing, dood, rapture, opstanding

Samenvatting

Hosea profeteert dat doden zullen opstaan.

Bijbeltekst

14 Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf.
Ik zal hen vrijkopen uit de dood.
Dood, waar zijn uw pestziekten?
Graf, waar is uw verderf?
Berouw verbergt zich voor Mijn ogen!

Uitleg

Hosea vertelt dat de doden verlost zullen worden uit de macht van het graf. Daarvoor zullen ze worden vrijgekocht. Inmiddels weten wet dat Jezus dat gedaan heeft.

Vervuld: gedeeltelijk

Jezus heeft de doden inmiddels vrijgekocht, maar ze zijn nog niet opgestaan. Dat zal gebeuren bij de rapture.

Gerelateerde profetieën

De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)