Profetie in de Bijbel

Profetie

De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname

1 Tessalonicenzen 4:13-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-10-2013 | gewijzigd: 03-05-2019 | 7 reacties
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Tessalonicenzen
Trefwoorden: rapture, opname van de gemeente, wolken, Paulus, bazuin, aartsengel, Tessalonicenzen

Samenvatting

Paulus geeft gedetailleerd uitleg over de rapture (de opname van de gemeente). Eerst zullen de doden worden opgenomen, daarna de levende christenen.

Bijbeltekst

13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Uitleg

Paulus heeft van de Tessalonicenzen gehoord dat ze zich zorgen maken over gemeenteleden die zijn overleden. Worden ze straks niet opgenomen als Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen? Paulus stelt ze gerust. Hij vertelt in welke volgorde de rapture plaatsvindt.
- een geroep klinkt, de stem van een aartsengel en het geluid van de bazuin van God en de Heere zal neerdalen;
- de doden die in Christus zijn, zullen opstaan;
- de levenden zullen opgenomen worden in de wolken en de Heere in de lucht ontmoeten;
- we zullen altijd bij de Heere zijn;

Vervuld: nee

De gemeente van Jezus is nog niet weggenomen van deze aarde.

Gerelateerde profetieŽn

Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)

Reacties

Hoe kunnen wij altijd bij de Heere (Jezus) zijn, als wij in de wolken (naar de Vader) gaan en Jezus juist vanaf dat moment duizend jaar zal gaan regeren vanuit de derde tempel in Jeruzalem op aarde?

Erik van den Heuvel | 01-05-2016 21:15

Erik, waarschijnlijk is het scenario niet zoals u het hier voorstelt. Het meest aannemelijke is dat Jezus terugkeert op de wolken en in de lucht de gelovigen tot zich neemt. De gelovigen gaan naar de woningen die Jezus voor hen heeft voorbereid. Terwijl ze daar verblijven, worden de ongelovigen op aarde gestraft (de reeks zegels, bazuinen en schalen die je vanaf Openbaring 6 leest). Daarna komt Jezus, met de heiligen (=de gelovigen die eerder bij de opname van de aarde zijn gehaald) terug op de aarde om de volken te berechten en voor duizend jaar te regeren. Vanaf de opname zullen de gelovigen dus bij Jezus zijn.

Webmaster3 | 04-05-2016 06:23

Hoe weet men toch zeker dat de Opname voor de Grote Verdrukking zal zijn. Vergelijk Openbaring 3 vers 10 met Johannes 17 vers 15. Hoe valt deze stelling te rijmen met het volk Isra√ęl dat door de Grote Verdrukking heen zal zijn? Is dit niet eigenlijk een soort "vervangingstheologie"?
Ik denk dat alle gelovigen door de Grote Verdrukking heen zal gaan, dus Isra√ęl en de Gemeente. Graag uw reactie.

Jan-Anne van Lunteren | 24-01-2021 14:39

In het zogenoemde 'Hogepriesterlijk gebed' zoals hoofdstuk 17 van Johannes vaak genoemd wordt, bidt Jezus voor Zijn volgelingen, die later de kerk zullen vormen. Hij vraagt Zijn vader hen te bewaren voor de boze. Dat is niet degene die de wraak over de wereld uitgiet, zoals we in Openbaring zien. Deze wraak komt niet van 'de boze' maar komt van God (in Openbaring 6 lezen we dat Het Lam de enige is die de zegels kan verbreken, waarna allerlei rampspoed de aarde treft). Christenen zijn nooit van de aarde weggehaald om ze te laten ontkomen aan de streken van de boze. Christenen hebben nog steeds veel van de boze te leiden.

Webmaster3 | 24-01-2021 16:19

buy cialis usa Symposium review Mechanisms of disruption of fertility by infectious diseases of the reproductive tract

rapocloma | 25-01-2023 18:16

sertraline and viagra Affiliations Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan, NSARF National Taiwan University Hospital Study Group on Acute Renal Failure, Taipei, Taiwan

rapocloma | 30-01-2023 20:02

cheap cialis no prescription As a result, it is unknown how this nonsignificant difference would change with a larger number of comparisons

Optorroli | 21-02-2023 10:47

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder