Profetie in de Bijbel

Profetie

De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname

1 Tessalonicenzen 4:13-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-10-2013 | gewijzigd: 03-05-2019
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Tessalonicenzen
Trefwoorden: rapture, opname van de gemeente, wolken, Paulus, bazuin, aartsengel, Tessalonicenzen

Samenvatting

Paulus geeft gedetailleerd uitleg over de rapture (de opname van de gemeente). Eerst zullen de doden worden opgenomen, daarna de levende christenen.

Bijbeltekst

13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Uitleg

Paulus heeft van de Tessalonicenzen gehoord dat ze zich zorgen maken over gemeenteleden die zijn overleden. Worden ze straks niet opgenomen als Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen? Paulus stelt ze gerust. Hij vertelt in welke volgorde de rapture plaatsvindt.
- een geroep klinkt, de stem van een aartsengel en het geluid van de bazuin van God en de Heere zal neerdalen;
- de doden die in Christus zijn, zullen opstaan;
- de levenden zullen opgenomen worden in de wolken en de Heere in de lucht ontmoeten;
- we zullen altijd bij de Heere zijn;

Vervuld: nee

De gemeente van Jezus is nog niet weggenomen van deze aarde.

Gerelateerde profetieën

Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)