Profetie in de Bijbel

Profetie

De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem

Micha 4:1-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013 | 4 reacties
Profeet: Micha | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, duizendjarig rijk, Sion, berg, volken

Samenvatting

Als Jezus terug gekeerd is op aarde, zal Hij vanuit Jeruzalem recht spreken tussen de volken. Het zal vrede zijn.

Bijbeltekst

1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE
vast zal staan als de hoogste van de bergen,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat de volken ernaartoe zullen stromen.
2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan
en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
3 Hij zal oordelen tussen vele volken
en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok
en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen,
want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.

5 Want alle volken gaan op weg,
elk in de naam van zijn god,
maar wij zullen op weg gaan
in de Naam van de HEERE, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Uitleg

Micha profeteert dat de berg van de HEERE (Sion) internationaal een belangrijke plaats wordt, na de terugkomst van de Messias. Hij zal er recht spreken tussen de volken die massaal naar de berg zullen komen. De volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en er zal geen oorlog meer zijn.

Vervuld: nee

Deze periode van vrede is nog niet aangebroken.

Gerelateerde profetien

Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede (Jes. 2:2-4)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)

Reacties

Warren, a Massachusetts Democrat, set up theconsumer bureau before running for the Senate last year clomiphene for low testosterone

rapocloma | 25-01-2023 07:58

discreet cialis meds Although he did not have much time with Pan Fu, he knew this person quite well, and he was cunning and ruthless

rapocloma | 02-02-2023 22:59

is generic viagra safe 16 Firearms Deer Oct

rapocloma | 03-02-2023 02:05

Deficiencies in the number or function of phagocytic cells; patients with prolonged neutropenia or with congenital immunodeficiencies involving phagocytes best price for generic cialis Transgene bearing founders were continuously outbred to normal CD 1 mice to generate hemizygotes

Optorroli | 18-03-2023 05:58

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder