Profetie in de Bijbel

Profetie

De discipelen zullen vervolgd worden

Lucas 21:12-19 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-10-2013 | gewijzigd: 25-10-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: vervolging, discipelen, Jezus, Olijfberg

Samenvatting

Jezus zegt tegen de discipelen dat ze vervolgd zullen worden. Hij vertelt ook waarom.

Bijbeltekst

12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.
13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.
14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.
15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.
16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.
17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.
18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.
19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

Uitleg

Op de Olijfberg in Jeruzalem geeft Jezus enkele discipelen uitleg over de zaken die in de toekomst gaan gebeuren. Mattheüs, Marcus en Lucas schrijven erover. Alleen Lucas schrijft wat de discipelen persoonlijk zal overkomen. Ze zullen gevangen genomen worden en voor koningen en stadhouders geleid worden. Jezus legt uit waarom dat gebeurt: zodat ze zullen getuigen. Ook zullen de discipelen door familie en vrienden overgeleverd en sommigen van de discipelen zullen door hen gedood worden. Jezus belooft dat ze door hun volharding leven zullen verkrijgen. Uit het begin van vers 12 blijkt dit alles gebeurt voor de zaken die eerder in het hoofdstuk staan beschreven: oorlogen, oproer, hongersnoden, besmettelijke ziekten en verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel.

Vervuld: ja

Veel discipelen zijn vervolgd om hun geloof.

Gerelateerde profetieën

Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden (Mat. 10:16-22)
De zonen van Zebedeüs zullen lijden (Mat. 20:20-28)