Profetie in de Bijbel

Profetie

De zonen van Zebedeüs zullen lijden

Mattheüs 20:20-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-05-2015 | gewijzigd: 14-05-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Zebedeüs, lijden, drinkbeker, Jakobus, Johannes

Samenvatting

Jezus zegt dat de zonen van Zebedeüs, Jakobus en Johannes, - net als Hijzelf - moeten lijden.

Bijbeltekst

20 Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen.
21 Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk.
22 Maar Jezus antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij.
23 En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader.
24 En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk.
25 En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen.
26 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;
27 en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn,
28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Uitleg

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat de moeder van de zonen van Zebedeüs op Jezus afstapt, samen met haar zonen. Deze zonen zijn Jakobus en Johannes. Dat weten we uit Mar.10:35 waarin dezelfde geschiedenis beschreven wordt. In andere passages worden Jakobus en Johannes ook verschillende keren de 'zonen van Zebedeüs' genoemd (Mat.4:21, Mat.10:2, Mar.1:19, Mar.3:17, Luk.5:10).
De moeder vraagt of haar zonen naast Jezus in Zijn Koninkrijk mogen zitten. In het antwoord spreekt Jezus enkele profetische woorden over de twee discipelen. Hij zegt in vers 23: "Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden".
Met de drinkbeker wordt in profetische zin vaak lijden bedoeld (Jes.51:17, Jer.25:15, Kl.4:21, Mat.26:39, Mat.26:42, Mar.14:36, Luk.22:42, Op.10:14, Op.18:6). Ook hier. Jezus laat weten dat, net als Hij, ook deze discipelen zullen lijden.

Vervuld: ja

Jakobus en Johannes hebben geleden.
- Jakobus was de eerste apostolische martelaar. In Hand.12 lezen we dat koning Herodus hem met het zwaard doodde.
- Johannes beschrijft in Op.1:9 dat hij deelgenoot is in de verdrukking en vast zit op het eiland Patmos.

Gerelateerde profetieën

Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden (Mat. 10:16-22)
De discipelen zullen vervolgd worden (Luc. 21:12-19)
Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen (Mar. 8:34-38)