Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden

Mattheüs 10:16-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-09-2014 | gewijzigd: 22-09-2014
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: evangelisatie, vervolging, Jezus

Samenvatting

Jezus vertelt de leerlingen die Hij net heeft aangesteld, dat ze vervolgd zullen worden.

Bijbeltekst

16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.
17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.
18 En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen.
19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet.
20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.
21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden.
22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Uitleg

In de eerste verzen van dit hoofdstuk lezen we dat Jezus twaalf leerlingen roept. Ze moeten verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen is. Vervolgens legt Jezus uit hoe ze hun werk moeten uitvoeren en wat ze te wachten staat.

In verzen 16 t/m 22 lezen we dat ze het niet makkelijk krijgen:
- Ze zullen overgeleverd worden aan raadsvergaderingen.
- Ze zullen gegeseld worden in synagogen.
- Ze zullen voor stadhouders en koningen geleid worden (en zo een getuigenis geven aan die hooggeplaatsen en aan de heidenen).
- Ze zullen door eigen broeders (of andere gezinsleden) overgeleverd worden om gedood te worden.
- Ze zullen gehaat worden.

Jezus vertelt zijn leerlingen ook dat ze nooit met de mond vol tanden zullen staan. Daar zal de Geest voor zorgen.

Vers 22 is een aansporing om, ondanks alle tegenwerking, door te gaan: "wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden". Deze aansporing treffen we ook aan in de brieven van Jezus aan de zeven gemeenten in het boek Openbaring.

Vervuld: ja

Uit het boek Handelingen maar ook uit andere boeken waarin de kerkgeschiedenis beschreven wordt, weten we dat al deze voorspellingen zijn uitgekomen. Apostelen, dominees, zendelingen en anderen die het evangelie verspreiden hebben het in veel landen moeilijk en riskeren soms zware straffen.

Gerelateerde profetieën

De discipelen zullen vervolgd worden (Luc. 21:12-19)
De zonen van Zebedeüs zullen lijden (Mat. 20:20-28)
Farizeeën zullen christenen vervolgen (Mat. 23:34-36)
Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen (Mar. 8:34-38)
Jezus over beloning in het eeuwige leven (Luc. 18:18-30)