Profetie in de Bijbel

Profetie

Alle volken zullen God dienen in Jeruzalem

Psalm 102:16-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-01-2014 | gewijzigd: 05-06-2014 | 4 reacties
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: God, Jeruzalem, Sion, heidenvolken, volken

Samenvatting

De volken zullen ooit samenkomen in Jeruzalem en daar God dienen.

Bijbeltekst

16 De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen,
alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid,
17 wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd,
in Zijn heerlijkheid verschenen is,
18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten,
en hun gebed niet heeft veracht.

19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven.
20 Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien,
de HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken,

21 om het gekerm van de gevangenen te horen,
om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven,
22 zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion
en Zijn lof in Jeruzalem,
23 wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen,
en de koninkrijken, om de HEERE te dienen.

Uitleg

Dit is een gedeelte uit een psalm die geschreven is door iemand die het zwaar heeft. De schrijver put hoop uit het feit dat God voor altijd bestaat en op Zijn vastgestelde tijd over Sion (=Jeruzalem) zal ontfermen.

Als die stad is opgebouwd, zullen de heidenvolken de Naam van de HEERE vrezen, en alle koningen van de aarde Zijn heerlijkheid.

Voordat het zover is, moet er nog dit gebeuren:
- de HEERE Sion heeft opgebouwd,
- de HEERE is in Zijn heerlijkheid verschenen,
- de HEERE heeft het gebed van de allerarmsten verhoord.

De schrijver van de Psalm schrijft dat dit betrekking heeft om een volgende generatie. In de regels erna heeft hij het over een volk dat geschapen wordt en de HEERE zal loven. Mogelijk gaat het om het joodse volk dat na eeuwen verstrooiing en verdrukking weer terugkeert in Israël. Het volk zal de Naam van de HEERE vertellen in Sion. Daar zullen de volken samen komen en de HEERE dienen.

Vervuld: nee

Het lijkt dat deze psalm beschrijft wat er gebeurt na de terugkomst van Jezus in Jeruzalem. Alle volken zullen er samen komen om God te dienen.

Gerelateerde profetien

Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede (Jes. 2:2-4)
De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem (Mi. 4:1-5)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)

Reacties

Jocelyn eZxprzczKF 6 17 2022 buy clomid This work was supported by grants from the Swedish Cancer Society

rapocloma | 29-01-2023 13:16

In MCF 7Ca cells, the growth inhibitory effects of faslodex 1 ?? m were reversed by E 2 1 n m where to buy methotrexate My thinking was you have better odds to get a good egg ovulating twice in a cycle

rapocloma | 07-02-2023 23:18

sildenafil generic viagra alternative viagra generic

Impobe | 18-03-2023 06:44

liquid viagra female viagra viagra for men online

jeliabew | 18-03-2023 14:14

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder