Profetie in de Bijbel

Profetie

Om de kleding van Jezus zal gedobbeld worden

Psalm 22:19 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-02-2014 | gewijzigd: 11-02-2014
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, kruisiging, kleding, soldaten, David

Samenvatting

Dit psalmvers beschrijft wat er met de kleding van de gekruisigde Jezus zou gebeuren.

Bijbeltekst

19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.

Uitleg

Psalm 22 staat vol met beelden en teksten die verwijzen naar de kruisiging van Jezus. In dit vers wordt geprofeteerd wat er met de kleding van Jezus zal gebeuren: die zal verdeeld worden en er zal het lot over geworpen worden.

Vervuld: ja

In Lucas 34 staat "En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot."

Johannes 19: 23-24 beschrijft het gedetailleerder en legt de link naar de profetie in Psalm 22: " Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan."

Gerelateerde profetieën

Psalm over het lijden van Jezus aan het kruis (Ps. 22:14-18)
Gebed beschrijft het lijden van Jezus (Ps. 88)