Profetie in de Bijbel

Profetie

Psalm over het lijden van Jezus aan het kruis

Psalm 22:14-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-09-2012 | gewijzigd: 23-08-2014
Profeet: David | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Psalm, kruis, lijden van Jezus, Jezus

Samenvatting

Dit deel van Psalm 22 beschrijft hoe Jezus lichamelijk moet hebben geleden aan het kruis.

Bijbeltekst

14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd
als een verscheurende en brullende leeuw.

15 Als water ben ik uitgestort,
ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was,
het is gesmolten diep in mijn binnenste.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
U legt mij in het stof van de dood.

17 Want honden hebben mij omsingeld,
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.

Uitleg

Dit deel van Psalm 22 beschrijft het lichamelijke lijden van iemand die aan het kruis sterft. De beschrijving is bijzonder omdat in de periode dat de Psalm geschreven werd kruisigingen nog niet voorkwamen.

Vervuld: ja

Jezus stierf aan het kruis en heeft het lijden dat in deze Psalm werd beschreven gedragen.

Opmerkingen

Bron: The Hal Lindsey Report van 14-9-2012.

Gerelateerde profetieën

Om de kleding van Jezus zal gedobbeld worden (Ps. 22:19)
Gebed beschrijft het lijden van Jezus (Ps. 88)