Profetie in de Bijbel

Profetie

Bloed van lam beschermt tegen de dood

Exodus 12:22-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-04-2014 | gewijzigd: 07-11-2016
Profeet: Mozes | Geadresseerde: joden
Trefwoorden: bloed, Jezus, lam, Pascha, Pasen, hysop

Samenvatting

Een paasprofetie: de joden moeten de deurposten bestrijken met bloed. Dat beschermt ze tegen de dood.

Bijbeltekst

22 Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de volgende morgen.
23 Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

Uitleg

Op de avond voordat de joden vluchten uit Egypte, moeten ze voor het eerst Pascha vieren. Mozes geeft ze nauwkeurige instructies. Ze moeten onder andere een lam slachten en het bloed van het lam aan de deurposten en op de bovendorpel smeren. 's Nachts sterven in heel Egypte alle eerstgeboren mensen en dieren. Alleen de huizen waar bloed aan de deurposten zit, worden overgeslagen. Het bloed verwijst naar het bloed van Jezus, dat ons redt van de dood.

Vervuld: ja

Dankzij het bloed van Jezus hebben we eeuwig leven.

Opmerkingen

In Joh.19:29 lezen we dat Jezus, toen hij aan het kruis hing, een spons met zure wijn kreeg aangeboden. Die werd met een hysopstengel naar zijn mond gebracht.

Gerelateerde profetieën

Botten van lam mogen niet gebroken worden (Ex. 12:46)
Beenderen van de rechtvaardige worden niet gebroken (Ps. 34:20-21)