Profetie in de Bijbel

Profetie

Botten van lam mogen niet gebroken worden

Exodus 12:46 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-04-2014 | gewijzigd: 20-12-2015
Profeet: Mozes | Geadresseerde: joden
Trefwoorden: Jezus, Pascha, lam, botten, benen, gebroken, Pasen, paaslam

Samenvatting

Mozes geeft gedetailleerde instructies voor viering van het Pascha. Hij zegt onder andere dat de botten van het geslachte lam niet gebroken mogen worden.

Bijbeltekst

46 In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen, en u mag er geen been van breken.

Uitleg

Kort voordat de joden Egypte verlaten vieren ze voor het eerst Pascha. Ze moeten een lam slachten en opeten. In de instructies die Mozes geeft zit een opmerkelijk detail: de benen van het geslachte lam mogen niet gebroken worden. Vele eeuwen later zouden de botten van de gekruisigde Jezus ook niet gebroken worden. Johannes schrijft erover (Joh. 19:31-36):

31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden.
32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was,
33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet.
34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.
35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.
36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden.

Het Pascha verwijst naar het offer van Jezus.

Vervuld: ja

De botten van de gekruisigde Jezus zijn niet gebroken. In Johannes 1:29 wordt Jezus het Lam van God genoemd, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Gerelateerde profetieën

Bloed van lam beschermt tegen de dood (Ex. 12:22-23)
De benen van het lam mogen niet gebroken worden (Num. 9:12)
Beenderen van de rechtvaardige worden niet gebroken (Ps. 34:20-21)