Profetie in de Bijbel

Profetie

De ark strandde op een profetische dag

Genesis 8:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-07-2014 | gewijzigd: 09-04-2016 | 2 reacties
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Noach, ark, Jezus, graf

Samenvatting

De ark kwam vast te zitten op het gebergte van Ararat op een bijzondere dag: dezelfde datum waarop Jezus uit het graf kwam.

Bijbeltekst

4 En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.

Uitleg

In Matteüs 5:18 zegt Jezus "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is."

Jezus maakt hier onder andere duidelijk dat niets "zomaar" in de Bijbel staat. Ook schijnbaar onbeduidende details (jota's en tittels) kunnen betekenis hebben. Een voorbeeld is de datum die Mozes (de schrijver van Genesis) noemt in Gen. 8:4. Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark vast te zitten op het gebergte van Ararat. Wat is er zo bijzonder aan deze datum?

Voordat we verder gaat is het belangrijk te weten dat de joden twee kalenders hebben (zie voor details Wikipedia):
- De religieuze kalender, die begint in het voorjaar met de maand nisan (maart/april).
- De wereldlijke kalender, die begint in het najaar met de maand tisjrie (september/oktober).

Welke kalender moeten we in dit Bijbelgedeelte gebruiken? De wereldlijke. Want pas in Exodus krijgt Mozes van God opdracht een religieuze kalender in te voeren. Die religieuze kalender wordt later in de Bijbel vaak gebruikt. Daarom is het handig te weten dat de zevende maand waar het nu over gaat de maand nisan is, die volgens de religieuze kalender de eerste maand van het jaar is.

Maar wat is er zo bijzonder aan de 17e nisan?

In Joh. 19:14 lezen we dat Jezus gekruisigd is op voorbereidingsdag voor Pesach. Dat is de 14e nisan (dat was de dag dat het Paaslam geslacht werd). Drie dagen later - de 17e nisan - stond Hij op uit de dood.

Vervuld: ja

De dag dat er een nieuw begin aanbrak voor de acht mensen in de ark, begon er ook een nieuw begin voor iedereen die in Jezus gelooft. Nisan 17 is ook de dag dat het volk Israël door de Schelfzee trok en de dag van het Eerstelingenfeest.

Opmerkingen

Bron: Chuck Missler

Gerelateerde profetien

De benen van het lam mogen niet gebroken worden (Num. 9:12)
Botten van lam mogen niet gebroken worden (Ex. 12:46)

Reacties

"Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is."

1) Betekend dat de mensheid net zolang mag blijven bestaan totdat God vind dat het genoeg is geweest en de eindtijd laat beginnen ('de wrakende God').
OF
2) Het betekend dat de mensheid net zolang mag blijven bestaan totdat alle mensen (via het kosmische bewustzijn) het er over eens zijn dat het wereldse leven verder geen zin meer heeft en zo als het ware de eindtijd over zichzelf afroept ('God de Vader' die zijn 'kinderen' weer tot zich roept).

In welke 'heilige tekst' staat er geschreven dat de bijbel 'de Wet' is? Volgens mij probeert men hier aan de bijbel gewoon nog wat extra aandacht te gunnen maar in feite is het verkeerd.
'De Wet' zorgt er namelijk voor dat de mensheid gescheiden blijft van de engelen én de demonen zodat de engelen en demonen die niet op aarde mogen zijn daar ook niet komen (ja, zelfs in de hemel en de hel gelden wetten). De 'krachten' zijn als het ware de 'politie-agenten' die er voor zorgen dat deze 'wetten' voor engelen en demonen worden nageleefd. Er zal niet 1 jota of tittel voorbijgaan totdat alles is geschied > De engelen en demonen zijn de jota en de tittel en geen enkele van hen zal sterven voordat alles is geschiedt (zij zijn voor altijd aan de mensheid 'verbonden').

Ralph Grijseels | 09-04-2016 12:35

Ik haal Mat.5:18 aan om te onderstrepen dat we elke letter van Bijbelse profetieën serieus moeten nemen, omdat Jezus dat ook deed.

Hij zei:
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

De uitdrukking 'Wet of de Profeten' die Jezus gebruikte is een Joodse uitdrukking voor de Heilige Schrift. In de tijd van Jezus waren dat alle boeken die wij nu het Oude Testament noemen. Alles wat daarin staat moeten we dus zeer serieus nemen, tot op het niveau van de letters.

Webmaster3 | 09-04-2016 15:56

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder