Profetie in de Bijbel

Profetie

De ark strandde op een profetische dag

Genesis 8:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-07-2014 | gewijzigd: 09-04-2016
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Noach, ark, Jezus, graf

Samenvatting

De ark kwam vast te zitten op het gebergte van Ararat op een bijzondere dag: dezelfde datum waarop Jezus uit het graf kwam.

Bijbeltekst

4 En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.

Uitleg

In Matteüs 5:18 zegt Jezus "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is."

Jezus maakt hier onder andere duidelijk dat niets "zomaar" in de Bijbel staat. Ook schijnbaar onbeduidende details (jota's en tittels) kunnen betekenis hebben. Een voorbeeld is de datum die Mozes (de schrijver van Genesis) noemt in Gen. 8:4. Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark vast te zitten op het gebergte van Ararat. Wat is er zo bijzonder aan deze datum?

Voordat we verder gaat is het belangrijk te weten dat de joden twee kalenders hebben (zie voor details Wikipedia):
- De religieuze kalender, die begint in het voorjaar met de maand nisan (maart/april).
- De wereldlijke kalender, die begint in het najaar met de maand tisjrie (september/oktober).

Welke kalender moeten we in dit Bijbelgedeelte gebruiken? De wereldlijke. Want pas in Exodus krijgt Mozes van God opdracht een religieuze kalender in te voeren. Die religieuze kalender wordt later in de Bijbel vaak gebruikt. Daarom is het handig te weten dat de zevende maand waar het nu over gaat de maand nisan is, die volgens de religieuze kalender de eerste maand van het jaar is.

Maar wat is er zo bijzonder aan de 17e nisan?

In Joh. 19:14 lezen we dat Jezus gekruisigd is op voorbereidingsdag voor Pesach. Dat is de 14e nisan (dat was de dag dat het Paaslam geslacht werd). Drie dagen later - de 17e nisan - stond Hij op uit de dood.

Vervuld: ja

De dag dat er een nieuw begin aanbrak voor de acht mensen in de ark, begon er ook een nieuw begin voor iedereen die in Jezus gelooft. Nisan 17 is ook de dag dat het volk Israël door de Schelfzee trok en de dag van het Eerstelingenfeest.

Opmerkingen

Bron: Chuck Missler

Gerelateerde profetieën

De benen van het lam mogen niet gebroken worden (Num. 9:12)
Botten van lam mogen niet gebroken worden (Ex. 12:46)