Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie bekeerd is, zal de niet-bekeerden veroordelen

Mattheüs 12:41-42 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-01-2015 | gewijzigd: 22-01-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeërs
Trefwoorden: oordeel, Ninevé, Konigin van het Zuiden, Sjeba,

Samenvatting

Jezus zegt tegen de farizeeërs, die zich niet bekeerden, dat ze veroordeeld zullen worden door de inwoners van Ninevé en de koningin van het Zuiden.

Bijbeltekst

41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!
42 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!

Uitleg

Jezus is in discussie met de farizeeërs en schriftgeleerden die hem niet als Messias erkenden. Hij noemt ze hier "dit geslacht". Jezus profeteert hier twee dingen:
1. Ooit zal iedereen geoordeeld worden.
2. Degenen die zich bekeerd hebben (de mannen van Ninevé en de koningin van het Zuiden) zullen de niet-bekeerden veroordelen.

De mannen van Ninevé zijn inwoners van de stad waar Jona naar toe ging. Jona had opgeroepen tot bekering, en dat deden de inwoners (Jona 3). Met de koningin van het Zuiden wordt de koningin van Sjeba bedoeld. Zij kwam van ver naar Salomo nadat ze over hem gehoord had (1 Kon.10:1 en 1 Kron.9:1).

Vervuld: nee

De dag van het oordeel is nog niet gekomen.

Gerelateerde profetieën

De gelovigen zullen ooit over de wereld en engelen oordelen (1 Kor. 6:1-3)
De koningin van de Zuiden zal ongelovigen veroordelen (Luc. 11:29-32)