Profetie in de Bijbel

Profetie

De gelovigen zullen ooit over de wereld en engelen oordelen

1 Korintiërs 6:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-05-2015 | gewijzigd: 15-05-2015
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Korinthiërs
Trefwoorden: Paulus, oordeel, engelen, heiligen

Samenvatting

Paulus herinnert de gelovigen van Korinthe eraan dat de gelovigen de wereld en de engelen eens zullen oordelen.

Bijbeltekst

1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?
2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?
3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Uitleg

Paulus is in dit hoofdstuk boos over gemeenteleden van Korinthe die hun ruzies zelfs bij de (niet-gelovige) rechter uitvechten. Hij zegt dat ze uiteindelijk als heiligen over de wereld en de engelen zullen oordelen en dus onbeduidende aardse geschillen onderling zouden moeten kunnen oplossen. Dat de gelovigen de ongelovigen zullen regeren en oordelen leren we ook uit Dan.7:22, Mat.12:41-42, Mat.19:28, Luk.22:30 en Op.3:21.

Vervuld: nee

De gelovigen hebben niet niet over de wereld en de engelen geoordeeld.

Gerelateerde profetieën

Wie bekeerd is, zal de niet-bekeerden veroordelen (Mat. 12:41-42)
De koningin van de Zuiden zal ongelovigen veroordelen (Luc. 11:29-32)