Profetie in de Bijbel

Profetie

De koningin van de Zuiden zal ongelovigen veroordelen

Lucas 11:29-32 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-03-2019 | gewijzigd: 18-03-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Joden
Trefwoorden: Jezus, oordeel, koningin van de Zuiden, Sjeba

Samenvatting

De koningin van de Zuiden en de mannen van Ninevé zullen tegenstanders van Jezus veroordelen

Bijbeltekst

29 Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona.
30 Want zoals Jona voor de inwoners van Ninevé een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht.
31 De koningin van het Zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier!
32 De mannen van Ninevé zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier!

Uitleg

Jezus spreekt een hard oordeel uit over 'dit geslacht'. Het gaat om de mensen die een teken van Jezus vroegen, ondanks de wonderen die hij gedaan had (vers 16). Hij zegt dat Hij voor hen eenzelfde teken zal zijn als de profeet Jona. Jona zat drie dagen in een vis en de inwoners van Jona bekeerden zich (Jona 3:5).

Jezus zegt ook dat ooit de koningin van het Zuiden, de mannen van Ninevé en de mannen van dit geslacht zullen opstaan. De Koningin van het Zuiden en de mannen van Ninevé zullen dit geslacht veroordelen.

Met de koningin van het Zuiden refereert Jezus aan de koningin van Sjeba die onder de indruk was van de wijsheid van Salomo en God loofde (1 Kon. 10:1-13, 2 Kron.9:1-12).

Vervuld: gedeeltelijk

Vervuld: Jezus is gestorven en na drie dagen opgestaan. Een zelfde teken als dat van Jona.

Niet vervuld: de koningin van het Zuiden, de mannen van Ninevé en de mannen van 'dit geslacht' zijn nog niet opgestaan en hebben 'dit geslacht' nog niet veroordeeld.

Gerelateerde profetieën

Wie bekeerd is, zal de niet-bekeerden veroordelen (Mat. 12:41-42)
De gelovigen zullen ooit over de wereld en engelen oordelen (1 Kor. 6:1-3)