Profetie in de Bijbel

Profetie

God verslaat tegenstanders van Israël in Teman

Habakuk 3 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-07-2015 | gewijzigd: 11-07-2015
Profeet: Habakuk | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Teman, Edom, oordeel, zon, maan, pijlen

Samenvatting

In een gebed op muziek beschrijft Habakuk hoe God de tegenstanders van Israël verslaat. De profeet beschrijf vooral wat in Teman zal gebeuren.

Bijbeltekst

1 Een gebed van Habakuk, de profeet. Op Sjigjonot.
2 HEERE, toen ik Uw tijding hoorde,
heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk,
behoud het in het leven in het midden van de jaren,
maak het bekend in het midden van de jaren;
denk in Uw toorn aan ontferming!
3 God kwam van Teman,
de Heilige van het gebergte Paran. Sela
Zijn majesteit bedekte de hemel,
de aarde was vol van Zijn lof.
4 Er was een glans als van het zonlicht;
lichtstralen kwamen uit Zijn hand,
daarin ging Zijn macht schuil.
5 Voor Hem uit ging de pest,
de gloed ervan volgde Hem op de voet.
6 Hij stond en deed de aarde schudden,
Hij keek en liet heidenvolken opspringen.
De aloude bergen werden verpletterd,
de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen.
De eeuwige wegen zijn van Hem.
7 Ik zag de tenten van Kusjan gebogen onder het onrecht,
de tentkleden van het land Midian sidderden.
8 Was de HEERE tegen de rivieren ontbrand?
Woedde Uw toorn tegen de rivieren,
of was Uw verbolgenheid tegen de zee,
dat U op Uw paarden reed?
Uw wagens brachten heil.
9 U haalde Uw boog tevoorschijn
om de eden, aan de stammen gedaan door het woord. Sela
Met rivieren spleet U de aarde.
10 De bergen zagen U, zij beefden van angst.
Een vloed van water stroomde voorbij,
de watervloed liet zijn stem klinken,
hoog hief hij zijn handen op.
11 Zon en maan stonden stil in hun woning;
met het licht bewogen Uw pijlen zich voort,
met de gloed Uw glinsterende speer.
12 In gramschap schreed U voort over de aarde,
in toorn vertrapte U de heidenvolken.
13 U bent uitgetrokken tot heil van Uw volk,
tot heil van Uw Gezalfde.
U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld,
U legt het fundament bloot tot de hals toe. Sela
14 U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders.
Zij stormden aan om mij te verspreiden,
zij die zich verheugden
alsof zij de ellendige in een verborgen plaats wilden verslinden.
15 U betrad met Uw paarden de zee,
de schuimkoppen van grote wateren.
16 Ik hoorde het en mijn buik sidderde.
Bij het geluid trilden mijn lippen.
Verrotting tastte mijn beenderen aan.
Ik sidderde op de plaats waar ik stond.
Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid,
als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen.
17 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn –
18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
19 De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.
Voor de koorleider, bij mijn snarenspel.

Uitleg

Dit is een gebed in de vorm van een lied. Het is een profetie, ook al is de tekst voor een groot deel opgesteld in de verleden tijd. We lezen hoe God afrekent met tegenstanders van Israël.

In vers 3 lezen we waar deze afrekening begint: in het gebergte Paran dat te vinden is in Teman. Teman is een streek in het voormalige Edom. Tegenwoordig ligt het in het noordwesten van Saoedi-Arabië.

Wat zien we hier gebeuren?
- glans van het zonlicht
- lichtstralen
- de pest
- een gloed
- de aarde schudt
- bergen worden verpletterd
- de pijlen van God bewegen zich met het licht
- de glinsterende speer van God beweegt zich met de gloed
- zon en maan staan stil

We lezen dat de reactie angst is: de heidenvolken springen op en de tentkleden van het land Midian sidderen. Ook lezen we dat de bergen beven van angst.

Na het gedeelte waar de straf voor Paran wordt beschreven verbreedt Habakuk zijn profetie. We lezen dat de gramschap van God voortschrijdt over de aarde en dat Hij de heidenvolken vertrapt. We lezen dat strijders Israël willen verslinden. Ze stormen aan, maar worden door hun eigen pijlen getroffen. Hun hoofd wordt doorboord.

Waarom deze straf?
Vers 9 legt het uit: "om de eden, aan de stammen gedaan door het woord". God is het dus verplicht aan Zijn stammen (Israël). Verderop lezen we dat God is uitgetrokken tot heil van Zijn volk.

In de laatste verzen van dit gebed spreekt Habakuk zijn vertrouwen uit in God: "Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen".

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd.

Gerelateerde profetieën

Edom staat een zeer zware straf van God te wachten (Jes. 34)
Edom wordt een vernietigende slag toegebracht (Jer. 49:7-22)
Het Seïrgebergte en de rest van Edom worden verwoest (Ez. 35:1-15)
Israël zal Edom aanvallen (Ez. 25:12-14)