Profetie in de Bijbel

Profetie

Nog meer Joden zullen terugkeren naar Israël

Jesaja 56:8 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Joden, diaspora, terugkeer

Samenvatting

Jesaja profeteert dat nog meer joden naar Israël zullen terugkeren.

Bijbeltekst

8 De Heere HEERE,
Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt:
Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen,
naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Uitleg

De afgelopen eeuw zijn veel Joden teruggekeerd naar Israël. Ze kwamen onder andere uit Rusland, Duitsland, Frankrijk, Ethiopië en de Verenigde Staten. Hierna zullen er nog meer naar Israël gebracht worden.

Vervuld: nee

Waarschijnlijk is deze profetie nog niet vervuld. Kennelijk komt er na de terugkeer van Joden in de twintigste eeuw een nieuw golf van Joden die naar hun land gaan.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)