Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël

Jesaja 11:11-12 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2012 | gewijzigd: 28-06-2015
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, diaspora, terugkeer, Joden, ballingschap

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de joden die verspreid waren over de aarde terugkomen in Israël.

Bijbeltekst

11 En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
de rest van Zijn volk zal verwerven,
die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen
en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.

Uitleg

Jesaja profeteert dat de Joden die verspreid zijn over de aarde door God teruggebracht worden in Israël. Hij schijft "voor de tweede keer". De eerste keer was waarschijnlijk de terugkeer na de Babylonische ballingschap.

Eerst worden specifieke landen en streken genoemd:
- Assyrië (Irak)
- Egypte
- Pathros (Zuidelijk Egypte)
- Cusj (Ethiopië? Jemen? Zuid Arabië? Noord-Soedan?)
- Elam (Iran)
- Sinear (Irak)
- Hamath (Libanon? Syrië?)
- de eilanden in de zee (?)

Later spreekt Jesaja van "de vier hoeken van de aarde".

Vervuld: ja

Sinds de negentiende eeuw zijn miljoenen joden teruggekeerd naar Israël vanuit alle delen van de aarde.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
Ezechiëls visioen van de beenderen (Ez. 37:1-14)
De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)