Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren

Jesaja 41:8-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-10-2014 | gewijzigd: 06-10-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, joden, diaspora

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de joden vanuit alle uiteinden van de aarde zullen teruggeroepen worden door God.

Bijbeltekst

8 Maar u, Israël, Mijn dienaar,
u, Jakob, die Ik heb verkozen,
het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad,
9 u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde,
geroepen uit haar uithoeken,
en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar,
Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Uitleg

In de voorgaande alinea beschrijft Jesaja hoe de meeste volken proberen zichzelf te redden. Ze zijn er druk mee en denken dat ze heel wat presteren. In deze alinea lezen we dat Israël geleid wordt door God. Profetisch zijn de woorden in vers 9 interessant: "u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken...". Deze verzen kunnen - vanuit het oogpunt van Jesaja - alleen op de toekomst gaan. In Jesaja's tijd waren de joden niet verspreid over de hele aarde. Dat zou dus nog gebeuren net als het weer bijeenroepen van de joden.

Vervuld: ja

Vanaf het jaar 70 zijn de joden verspreid over de hele aarde. Sinds de 19de eeuw zijn miljoenen joden vanuit alle windstreken weer teruggekeerd naar Israël.

Opmerkingen

Het is interessant om in Google eens te zoeken op de termen "jews in ..." (en vul voor ... een willekeurig land in). Probeer eens een land te vinden waar geen joden hebben gewoond.

Gerelateerde profetieën

Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
De joden worden verspreid onder de volken (Am. 9:1-10)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)