Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja profeteert dat Leviathan gestraft wordt

Jesaja 27:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-05-2016 | gewijzigd: 12-05-2016
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Duivel, Leviathan, straf

Samenvatting

Als de gelovigen zijn weggenomen van de aarde, zal de aarde gestraft worden

Bijbeltekst

1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen
met Zijn hard, groot en sterk zwaard
aan de Leviathan, de snelle slang,
ja, de Leviathan, de kronkelende slang;
Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Uitleg

In de voorafgaande hoofdstuk lezen we dat God de gelovigen bescherming geeft. Ze mogen naar het huis van de vader. In het eerste vers van hoofdstuk 27 lezen we wat in die periode op aarde gebeurt. God zal de Leviathan straffen met een sterk zwaard.

Wie of wat is Leviathan? In dit hoofdstuk krijgen we een aantal aanwijzingen:
- snelle slang
- kronkelende slang
- monster in de zee
Elders in de Bijbel heeft dit dier ook geen positieve klank:
- In Genesis presenteert de duivel zich als een sluwe slang.
- In Job wordt Leviathan beschreven als een gevaarlijk monster.
- Psalm 74 beschrijft dat God de koppen van de Leviathan heeft verbrijzeld.
- In Openbaring 12 wordt duivel "de grote draak", "oude slang" en "satan" genoemd.
- In Openbaring 13 ziet Johannes een beest met zeven koppen uit de zee opkomen dat kracht krijgt van de draak.

In Openbaring 20 zien we dat "de draak", "de oude slang" door een engel gegrepen wordt, in een afgrond wordt geworpen en voor duizend jaar wordt vastgebonden. Waarschijnlijk heeft de gebeurtenis die Jesaja beschrijft ook hier op betrekking.

In vers 2 van dit hoofdstuk beschrijft Jesaja dat er een wijngaard zal zijn "van bruisende wijn" die door de HEERE beschermd wordt, zodat de vijand hem niet kan beschadigen. Mogelijk is dit een beeld van het duizendjarig rijk waar Johannes in Openbaring over schrijft.

Vervuld: nee

De duivel is nog niet gestraft.

Gerelateerde profetieën

Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
God vervloekt de slang (Gen. 3:15)