Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie overwint komt op de troon van Jezus te zitten

Openbaring 3:21 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-01-2017 | gewijzigd: 23-01-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Johannes
Trefwoorden: Jezus, troon, regeren

Samenvatting

Jezus zegt dat wie overwint met Hem op Zijn troon komt te zitten.

Bijbeltekst

21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Uitleg

In Openbaring 2 en 3 dicteert Jezus zeven brieven aan zeven gemeenten. Ook gelovigen van andere gemeenten kunnen van deze brieven leren. Elke brief bevat een belofte aan degenen die overwinnen. Dit is de belofte aan de overwinnaars van de gemeente in Laodicea. Wie overwint zal met Mij (Jezus) op de troon van Jezus zitten, net zoals Jezus overwonnen heeft en met Zijn Vader op Zijn troon is gaan zitten. Jezus zit naast de vader op de troon. Kennelijk krijgen deze gelovigen eenzelfde positie. Ze mogen met Jezus meeregeren of meeoordelen.

Vervuld: nee

De gelovigen zitten nog niet met Jezus op de troon.

Opmerkingen

Aan de gemeente van Thyatira schrijft Jezus dat wie overwint macht krijgt over de heidenvolken en hen zal hoeden met een ijzeren staf " – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen" (Op. 2:26-27).

Gerelateerde profetieën

De gelovigen zullen ooit over de wereld en engelen oordelen (1 Kor. 6:1-3)
Jezus vertelt welke beloning zijn volgelingen krijgen (Mat. 19:27-30)