Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal heersen vanuit Sion

Psalm 110 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-01-2017 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: dag van de Heer, oordeel, Jezus, David

Samenvatting

David profeteert dat de Messias zal regering vanuit Sion en Zijn vijanden zal verslaan.

Bijbeltekst

1 Een psalm van David.
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.
2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion
en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
3 Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht,
getooid met heilig sieraad;
uit de baarmoeder van de dageraad
is voor U de dauw van Uw jeugd.
4 De HEERE heeft gezworen
en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester voor eeuwig,
naar de ordening van Melchizedek.
5 De Heere is aan Uw rechterhand,
Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
vult het slagveld met dode lichamen
en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.
7 Hij drinkt onderweg uit de beek,
daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Uitleg

Psalm 110 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. In deze psalm vinden we een profetie over de machtige Messias, de koning en priester, de zoon van David die ook de Zoon van God is. Hij zal namens God regeren vanuit Sion en Zijn vijanden hard oordelen.

Een aantal concrete profetieën uit deze Psalm:
1. De Heere (Jezus) zal aan de rechterhand van God zitten. (v.1)
2. De vijanden worden een voetbank de voeten van Jezus (v.1 en 2).
3. Jezus gaat namens God regeren vanuit Sion (v.2).
4. Jezus zal naast koning ook priester zijn (zoals Melchizedek) (v.4).
5. Koningen worden door Jezus verpletterd (v.5).
6. Jezus zal rechtspreken onder de heidenvolken (v.6).

Het is de vraag of vers 6 wel juist vertaald is in de HSV. Het is de enige vertaling die schrijft dat "hem die het hoofd is over een groot land" wordt verpletterd. Je denkt dan al snel aan een groot leider die door Jezus verslagen wordt. Andere vertalingen hebben hier meestal iets staan als "Hij verplettert hoofden, overal op aarde".

Vervuld: gedeeltelijk

Alleen punt 1 is vervuld. Jezus zit aan de rechterhand van God. Stefanus was daar getuige van (Hand 7:55).

Opmerkingen

Een duidelijke uitleg van deze psalm staat hier http://broedersinchristus.nl/Christus-in-Psalm-110

Gerelateerde profetieën

God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)
God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)