Profetie in de Bijbel

Profetie

God zal de wereld straffen

Jesaja 13:11 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-02-2019 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: wereld
Trefwoorden: kwaad, wereld, vergelding, oordeel, dag van de Heer

Samenvatting

God zal de wereld straffen. Slechtheid wordt vergolden. Goddelozen, hoogmoedigen en geweldplegers worden gestraft.

Bijbeltekst

11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden,
en de goddelozen hun ongerechtigheid.
Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden,
en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.

Uitleg

Jesaja 13 beschrijft was er gebeurt op de dag van de Heer. In dit vers wordt dit samengevat.
We lezen dat het een vergelding is van de slechtheid van de wereld. De slechte mensen worden gestraft:
- de goddelozen worden gestraft om hun ongerechtigheid;
- hoogmoedigen zullen niet meer trots zijn;
- de hooghartigheid van de geweldplegers wordt vernederd.

Vervuld: nee

Het kwaad in de wereld is nog niet vergolden. De slechte mensen zijn nog niet gestraft.

Opmerkingen

Interessant is hoe in Jesaja 14:13-14 wordt geschreven over de trots en hoogmoedigheid van de duivel.

Gerelateerde profetieën

God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)
De Messias zal heersen vanuit Sion (Ps. 110)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)