Profetie in de Bijbel

Profetie

God houdt de hagel achter

Job 38:22-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-10-2017 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: God | Geadresseerde: Job
Trefwoorden: Hagel, dag van de Heer

Samenvatting

God vertelt Job dat Hij de hagel achterhoudt voor een tijd van benauwdheid.

Bijbeltekst

22 Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw?
Hebt u de schatkamers van de hagel gezien,
23 die Ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid,
voor een dag van strijd en oorlog?

Uitleg

In hoofdstuk 38 stelt God Job een reeks vragen. God laat Job daarmee zien hoe klein en onwetend hij is, en hoe groot God. In de tweede vraag uit deze verzen leren we iets over het ingrijpen van God in de toekomst:
- Er zijn schatkamers van hagel.
- De hagel wordt door God achtergehouden voor een tijd van benauwdheid.
- Dat gebeurt op een dag van strijd en oorlog.

Om welke tijd of dag gaat het? Waarschijnlijk om de "tijd van benauwdheid voor Jakob", zoals Jeremia 30:7 hem noemt. Het is een tijd dat Israël in oorlog zal zijn en het niet meer ziet zitten. Onder andere Jesaja 30, Ezechiël 38 en Openbaring 16 schrijven erover.

Jesaja 30:
30 De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen,
Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien
in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur,
slagregens, een vloed, hagelstenen.

Ezechiël 38:
21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn.
22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn.
23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Openbaring 16:
21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.

Vervuld: nee

Deze tijd van benauwdheid is nog niet aangebroken. We lezen in de Bijbel wel over andere momenten dat hagel die neerkomt als straf van God, maar dat gebeurde niet op een dag van strijd en oorlog (Sodom en Gomorra werden gestraft met vuur uit de hemel, in Egypte hagelde het als straf).

Gerelateerde profetieën

Zevende bazuin: Jezus wordt koning (Op. 11:15-19)
Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)
Jesaja over de dag van de Heer (Jes. 13:1-10)