Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus verlost christenen van de komende toorn

1 Tessalonicenzen 1:9-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-09-2017 | gewijzigd: 03-09-2017
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Thessalonicenzen
Trefwoorden: Jezus, wraak, opname

Samenvatting

Tegen de Thessalonicenzen zegt Paulus dat Jezus hen zal redden van de komende toorn.

Bijbeltekst

8 Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.
9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen,
10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

Uitleg

Paulus prijst de christenen in Thessalonica voor hun geloof, hoop en liefde. Ze zijn een voorbeeld voor anderen. Ze geloven dat Jezus ooit terugkomt en Paulus schrijft hen dat Jezus hen verlost van de komende toorn. Wat die toorn is en hoe die verlossing eruitziet lezen we in hoofdstuk 4 en 5 van deze brief. Wanneer gezegd wordt 'vrede en veiligheid' zal verderf over de aarde komen: de dag van de Heere. Voordat dat gebeurt heeft Jezus Zijn volgelingen van de aarde gehaald. Zij zullen met hem in de wolken worden opgenomen naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekeerd op aarde. De christenen zijn nog niet gered van de toorn die komt.

Gerelateerde profetieën

Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname (Joh. 14:1-3)
Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mar. 13:26-27)